Vaste activa

Laatst gewijzigd

September 14, 2023

Flow Library Asset 4

Wat is Vaste Activa?

Eén van de onderdelen van de bezittingen op de debetzijde van de balans is de vaste activa. Deze bestaan uit posten die langer dan een jaar onderdeel van je onderneming zijn. Daardoor zijn ze niet snel om te zetten in contant geld. Samen met de vlottende activa vormen deze de totale activa.

Verschillende soorten vaste activa

Je kunt vaste activa verdelen in verschillende categorieën. Hieronder maak je dan ook weer onderscheid in verschillende de bezittingen van je onderneming.

Materieel

Hier zet je alle fysieke bezittingen neer die voor langer dan een jaar onderdeel van je bedrijf zijn. Denk daarbij aan gebouwen en grond of alle machines en computers die je als onderneming bezit. Bovendien reken je bijvoorbeeld een bestelbus als materiële activa.

Immaterieel

In tegenstelling tot de materiële vaste activa bestaat de immateriële activa uit bezittingen die je niet fysiek kunt aanraken. Hierbij moet je denken aan licenties of copyrights voor je producten. Daarnaast is goodwill hier onderdeel van.

Financieel

Tenslotte is er ook nog de financiële vaste activa waaronder  je langlopende leningen kunt terugvinden. Ook deelnemingen staan hieronder op de balans.

Onderscheid maken tussen vlottende en vaste activa

Het kan zijn dat je tijdens het boekhouden de vaste en vlottende activa door elkaar haalt. Beiden behoren immers tot de activa van de onderneming. Maar het is erg belangrijk deze twee uit elkaar te houden. Vlottende activa bestaat namelijk alleen uit bezittingen die korter dan 1 jaar binnen het bedrijf zijn. Deze activa zijn dus eenvoudig om te zetten in contant geld. Hierbij moet je vooral denken aan bijvoorbeeld voorraden en debiteuren.

Bovendien is het belangrijk voor het berekenen van de liquiditeit van je bedrijf om een onderscheid te maken tussen de activa. Hiermee bereken je namelijk kengetallen zoals de current ratio of de omloopsnelheid. Dit zijn getallen die jou snel een inzicht geven van de financiële status van je onderneming.

Vaste activa in je online boekhouding

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je heel eenvoudig alle activa registreren. Het programma zet deze dan automatisch op de balans. Vervolgens kun je deze terugvinden onder de ‘Overzichten’. Hierdoor heb je altijd inzicht in je administratie!

vaste activa op de balans
De vaste activa vind je op de balans in Informer

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis