Info

Privacyverklaring

In onderstaande delen kan jij telkens terugvinden hoe wij jouw data zorgvuldig behandelen en verwerken

Privacyverklaring
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Informer handelt conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast de bij Informer bekende persoonsgegevens, worden ook de bij Informerbekende bedrijfsgegevens van haar zakelijke relaties volgens dezelfde stricte regels behandeld.
  • Gegevens die Informer verzamelt over haar zakelijke relaties (zoals NAW gegevens) worden uitsluitend en alleen gebruikt ten behoeve van de dienstverlening aan deze relaties.
  • Gegevens worden nimmer voor andere doeleinden gebruikt noch aan derden ter beschikking gesteld.
  • Informatie die legale gebruikers van Informer software invoeren zijn en blijven, onder alle omstandigheden, eigendom van die gebruikers.
  • Support medewerkers van Informer kunnen, als dit nodig blijkt voor het ondersteunen van gebruikers, alleen toegang verkrijgen tot de administratie van een gebruiker als die gebruiker de administratie daartoe “open zet” en daarmee formeel toestemming heeft gegeven om inzage te krijgen. Dit “open zetten” wordt als standard instelling bij nieuwe administraties aangeboden. Mocht de gebruiker dit niet op prijs stellen kan de administratie te allen tijde weer “dicht gezet” worden.
  • Persoonsgegevens die Informer van gebruikers en zakelijke relaties bijhoudt, kunnen door die persoon schriftelijk opgevraagd worden bij de Informer administratie. Gegevens kunnen op schriftelijk verzoek aangepast of verwijderd worden, zolang een deugdelijke abonnementenadministratie voor bestaande overeenkomsten nog mogelijk blijft.
  • Digitaal indienen van een BTW aangifte gaat via de Digipoort connector van CreAim.
  • De bewaartermijn is vastgelegd in de A.L.V. onder punt 9.7.
Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.
E-mail en nieuwsbrief
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij gebruiken uw gegevens om u middels nieuwsbrieven te informeren over relevante ontwikkelingen in de markt en om u aanbiedingen voor gerelateerde producten en diensten te doen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid waarmee u verdere verzending kunt stoppen. Tevens kunt u via uw account aangeven welke nieuwsbrieven u wel en niet wenst te ontvangen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt of voor derden beschikbaar gesteld.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord stuurt onze website u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina’s u opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u passende producten te tonen en de website te optimaliseren voor uw wensen en voorkeuren.
Mobiele applicaties
Informer ontwikkelt en onderhoudt naast de reguliere webapplicatie ook diverse mobiele applicaties. Onderstaande bepalingen gelden voor zowel de mobiele applicatie van Informer “InformerOnline” , als voor de mobiele applicaties die ontwikkeld zijn door Informer, maar onder de naam van een partner in de appstore beschikbaar zijn.

De mobiele applicaties kunnen de gebruikersgegevens uit de webapplicatie van InformerOnline raadplegen, maar niet wijzigen of verwijderen. In de webapplicatie kunnen gebruikers deze gegevens wel aanpassen en verwijderen. De mobiele applicaties kunnen alleen afbeeldingen verzamelen op het toestel van de gebruiker. Deze afbeeldingen dienen een visuele weergave van een financieel feit te omvatten, te weten een factuur of bon. Naast de visuele weergave kunnen gebruikers informatie over het financiële feit toevoegen, te weten het factuurbedrag, de datum en het soort financieel feit. Het verzamelen van andere informatie naast het hierboven genoemde is NIET mogelijk. De verzamelde gegevens door de mobiele applicaties worden alleen beschikbaar gesteld in de webapplicatie van de gebruiker zelf en derhalve nooit openbaar gemaakt.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.