Current ratio

Laatst gewijzigd

1/23/2024

Flow Library Asset 4

Wat is de Current Ratio?

De Current Ratio (CR) is een kengetal in de boekhoudwereld dat iets kan zeggen over de liquiditeit. Oftewel, of je als ondernemer aan je korte-termijn-verplichtingen kunt voldoen. In Nederland noemen we het ook wel de Algemene Liquiditeitsratio.

Waarom gebruik je current ratio?

Zowel de current- als de quick ratio laten de liquiditeit van een bedrijf zien, maar het verschilt per bedrijf welke je gebruikt. De current is handig voor bedrijven die hun producten snel verkopen. Een voorbeeld is een supermarkt, die krijgen 's ochtends de producten binnen, waarna ze 's middags meteen weer verkocht worden. Dat betekent dus dat de voorraad snel wordt omgezet in geld, het is daarom beter om de voorraad tot liquide middelen te rekenen.

Hoe bereken je de current ratio?

De vlottende activa zijn de activa waarvan verwacht wordt dat deze binnen 1 jaar, en dus op korte termijn, omgezet kunnen worden in geld. Denk hierbij aan voorraden of debiteuren. Het kort vreemd vermogen zijn alle externe leningen met een looptijd korter dan 1 jaar. Hierbij kun je denken aan crediteuren of nog te betalen belastingen. De formule van de ziet er dan als volgt uit:

Vlottende activa / kort vreemd vermogen = current ratio

Voorbeeld

Stel dat de volgende cijfers in jouw boekhouding staan

  • Debiteuren: €600
  • Voorraden: €1.300
  • Korte lening van bank: €500
  • Crediteuren: €500

Jouw CR is dan als volgt: (600 + 1.300) / (500 + 500) = 1.900 / 1.000 = 1,9.

Wat is een goede current ratio?

Een gezonde waarde van de CR zou boven de 1 liggen. Helaas kan in de groep vlottende activa ook voorraad zitten die niet binnen een jaar om kan worden gezet in geld of facturen van debiteuren die niet gaan betalen. Daarom is het veiliger om een waarde tussen de 1,5 en 2 na te streven.Aan de andere kant wordt een te hoge current ratio ook niet als goed ervaren. Er zijn dan namelijk relatief veel liquide middelen waar het bedrijf niets mee doet.

Alle cijfers op een rijtje in je online boekhouding

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun jij in verschillende financiële overzichten belangrijke cijfers terugvinden. Zolang jij netjes je activa en passiva registreert, en je in- en verkoopfacturen automatisch laat verwerken zal bijvoorbeeld de balans altijd up-to-date zijn. Zo kun je door even snel de balans te checken zelf je current ratio uitrekenen!

current ratio berekenen
Current ratio berekenen op de balans in Informer

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis