Voorziening

Laatst gewijzigd

September 7, 2023

Flow Library Asset 4

Wat is een Voorziening?

Een voorziening is eigenlijk een soort spaarpotje of spaardoel dat je later voor een bepaald doel gaat gebruiken. Vaak kun je als ondernemer slechts een schatting maken van het bedrag en het tijdstip van het uit te geven bedrag voor het potje.

Sparen voor een specifiek doel

Je kunt als ondernemer voorzieningen maken voor verschillende doelen. Wat belangrijk is, is dat je deze daadwerkelijk voor dat doel gebruikt. Als het doel hiervan komt te vervallen, mag je het geld namelijk niet ineens voor iets anders gebruiken.

Voorbeelden van doelen voor voorzieningen zijn groot onderhoud van een bedrijfsgebouw of oninbare vorderingen. Als je een bedrijfsgebouw wilt opknappen of renoveren kun je hier een aparte categorie (grootboekrekening) voor maken waar je periodiek steeds een bedrag op boekt. Oninbare vorderingen zijn facturen die uiteindelijk niet betaald worden door een klant. Er komt een moment dat je als ondernemer je ‘verlies’ neemt op deze facturen. Je kunt je hier alvast voor indekken door voorzieningen te creëren.  Op die manier kun je toekomstig verlies compenseren.

Voorzieningen op de balans

Net zoals alle andere posten in het boekhouden, zet je de voorzieningen ook op de balans. Deze kun je op twee plekken op de balans neerzetten. Bij welke van de twee die komt te staan, hangt af van het doel dat je hebt gesteld.

Zo kun je bijvoorbeeld als doel hebben om potentieel verlies te dekken. In dit geval werk je het bedrag van de voorziening weg onder de debiteuren of voorraden op de debetzijde van de balans. Om hem dan weer in evenwicht te krijgen reduceer je de liquide middelen met hetzelfde bedrag. Je haalt dit geld immers van je bankrekening.

Bovendien zou je het onder de vaste activa kunnen boeken, bijvoorbeeld als je de voorziening wilt gebruiken voor onderhoud van je kantoor.

Voorzieningen in je online boekhouding?

Met boekhouden via InformerOnline kun je gemakkelijk nieuwe categorieën toevoegen, voor verschillende spaardoelen bijvoorbeeld. Op die manier kun je altijd makkelijk geld boeken op deze categorieën en spaar je snel voor een bepaald doel.

voorzieningen in de boekhouding
Voorzieningen in Informer

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis