Activa

Laatst gewijzigd

September 6, 2023

Flow Library Asset 4

Wat zijn Activa?

In de boekhoudwereld worden alle bezittingen van het bedrijf activa genoemd. Alle bezittingen staan aan de linkerkant of debetzijde van de balans. Daarom noemt men deze linkerkant ook wel de activakant. Dit wordt onderverdeeld in twee groepen; de vaste- en de vlottende activa.

Hier ontdek je hoe je activa registreert.

Vaste Activa

De vaste activa zijn alle bezittingen van het bedrijf die langer dan één jaar gebruikt worden. Het zijn dus geen bezittingen die je in je bezit hebt om later te verkopen, zoals voorraden. Je verdeelt deze ook weer in verschillende groepen. Namelijk immaterieel, materieel, en financieel. Hieronder vind je de verschillen tussen deze bezittingen.

Immaterieel

De term immaterieel geeft al aan waar we bij deze groep aan moeten denken. Het gaat hier om bezittingen die je niet kunt aanraken, zoals bijvoorbeeld een patent. Je kunt een patent niet aanraken, maar het patent heeft wel degelijk een belangrijke waarde voor een bedrijf. Andere voorbeelden van immateriële vaste activa zijn ook wel octrooien en goodwill.

Materieel

In tegenstelling tot de immateriële vaste activa kun je de materiële vaste activa wél aanraken. Het bedrijfsgebouw, de machines, maar ook alle computers en ICT apparaten zijn voorbeelden van deze groep.

Financieel

Ondanks de term financieel moet je bij deze groep niet denken aan het geld dat het bedrijf in kas of op de bank heeft staan. Deze horen namelijk bij de liquide middelen. Bij de financiële bezittingen horen bijvoorbeeld de leningen die het bedrijf zelf heeft uitstaan. Dus iemand heeft geld geleend en een schuld aan het bedrijf.

Vlottende Activa

In tegenstelling tot de vaste- staan de vlottende activa korter dan één jaar op de balans. Anders gezegd, van deze bezittingen gaan we uit dat ze binnen een jaar worden omgezet in geld. Belangrijke voorbeelden van bezittingen die tot deze groep behoren zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen. Hieronder valt al het geld op je bank en in kas.

Zo vind je activa in je online boekhouding

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je al jouw bezittingen terugvinden op de balans. Deze wordt automatisch bijgewerkt op basis van alle zaken die jij verwerkt in je boekhouding. Je vindt de geüpdatete boekhoudbalans terug onder het kopje “Overzichten”.

Ontdek hier hoe je zelf activa registreert →

activa op de balans
Zowel vaste- als vlottende activa vind je op de balans in Informer

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis