Service Level Agreement

Op alle leveringen van goederen en diensten zijn de Algemene LeveringsVoorwaarden van toepassing (ALV). De software diensten worden uitgevoerd binnen de afspraken zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA).

De beide documenten worden van tijd tot tijd aangepast naar de veranderende omstandigheden in de markt. Met ingang van Q3 2015 is, in het kader van een periodieke ISAE3402 audit voor het keurmerk Zeker Online, begonnen met het publiceren van de opeenvolgende versies.

Bekijk hier de actuele status van de servers.Service Level Agreement

Download SLA v2.1