Debet en Credit

Laatst gewijzigd

September 1, 2023

Flow Library Asset 4

Wat is Debet en Credit?

Debet en credit zijn simpelweg de twee zijdes van de balans. Je gebruikt de creditzijde om je schulden te boeken en de debetzijde om bezittingen te boeken. De term stamt eigenlijk uit de tijd dat er nog geen rekenmachines waren. Hiermee kon men de positieve en negatieve getallen goed uit elkaar houden. Tegenwoordig is dat niet meer nodig op die manier, maar de term is wel blijven hangen.

Lees hier wat de balans is.

Wat is het verschil tussen debet en credit?

Zoals hierboven gezegd zijn debet en credit de twee zijdes van de balans: de debetzijde en de creditzijde.

Linkerkolom: debetzijde

De linkerkant noem je ook wel de debetzijde. Hierop vind je alle bezittingen van een onderneming, ook wel activa genoemd. Deze kun je weer verder onderverdelen in de vaste- en vlottende activa. Bovendien vind je in de debet kolom het geld wat jij nog tegoed hebt van andere bedrijven of klanten. Dat noem je ook wel de debiteuren. Tenslotte staan de liquide middelen aan deze zijde, waartoe jouw kas- en banksaldo behoren.

Rechterkolom: creditzijde

De rechterkant van de balans wordt de creditzijde genoemd. Op deze zijde vind je het eigen vermogen van een onderneming en alle passiva (schulden). Denk hierbij aan langlopende leningen zoals een hypotheek. Maar ook de crediteuren vind je hieronder terug. Dat zijn ondernemingen of personen aan wie jij nog geld verschuldigd bent, en valt dan ook onder kortlopende leningen.

Debet en credit op jouw balans

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je gemakkelijk via de overzichten de balansen bekijken. Hierop staan dan zowel de debet- als de creditzijde uitgesplitst in alle bezittingen en schulden. Zodra jij bijvoorbeeld kosten boekt, activa registreert, of een hypotheek toevoegt, zal het programma dit automatisch bijwerken in de boekhoudbalans.

Bekijk hier hoe je zo’n balans helemaal zelf op kunt stellen →

Debet en credit op je balans in Informer
Debet en credit op je balans in Informer


Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis