Kortlopende- en langlopende schulden

Laatst gewijzigd

September 7, 2023

Flow Library Asset 4

Wat zijn Kortlopende schulden en Langlopende schulden?

Bij het runnen van een onderneming zijn schulden bijna onvermijdelijk. Deze verdeel je op de balans onder in kortlopende schulden en langlopende schulden en staan op de passiva– of creditzijde. Samen vormen ze het vreemd vermogen.

Wat valt er onder kortlopende schulden?

Alle schulden die je binnen 1 jaar afbetaalt vallen onder de categorie kortlopend. Normaal gesproken zijn dit dus nog te betalen belastingen of crediteuren. Crediteuren zijn in de basis mensen waaraan jij nog geld moet betalen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat jij nog geld moet betalen aan jouw leverancier voor ingekochte producten.

Tot aan het moment dat je de levering hebt betaald valt dat bedrag onder de kortlopende schulden. Vervolgens verplaatst het naar de andere kant van de balans. Het geldt dan namelijk als voorraad. Dat hoort bij de vlottende activa. Op die manier blijft de balans in evenwicht.

Wat valt er onder langlopende schulden?

Hieronder vallen in principe alle schulden waarvan het langer dan 1 jaar duurt voordat een onderneming deze compleet heeft afbetaald. Je kunt daarbij dus vooral denken aan bijvoorbeeld je bankleningen of hypotheken. Doorgaans los je iedere maand een bepaald bedrag af om de lening af te betalen.

Bij een betaling gaat er dan steeds een bedrag van de liquide middelen af. Hieronder vallen namelijk je kasgeld en bankrekeningen, waarmee je natuurlijk de afloskosten betaalt. Zo blijft de balans dus ook hier in evenwicht.

Hoe verwerk je schulden in je boekhouding?

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je eenvoudig kosten en schulden verwerken. Dit doe je door een factuur te uploaden of zelf kosten of schulden te boeken en er een categorie aan te hangen. Vervolgens verwerken de slimme robots van het programma deze automatisch. De balans is ook altijd up-to-date als jij je activa en passiva netjes registreert.

langlopende en kortlopende schulden
Langlopende- en kortlopende schulden op je balans in Informer

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis