Goodwill

Laatst gewijzigd

September 13, 2023

Flow Library Asset 4

Wat is Goodwill?

Goodwill is de extra waarde van een bedrijf ten opzichte van de werkelijke waarde van de activa en passiva. Als een bedrijf verkocht of overgenomen wordt, betaalt de kopende partij vaak iets meer dan de werkelijke waarde. Dit hogere bedrag is de goodwill.

Waarom Goodwill?

Goodwill is eigenlijk een gek fenomeen. Het laat zien dat iemand bij het kopen van een bedrijf bereid is om meer te betalen dan de werkelijke waarde op papier. Dit komt omdat een bedrijf in totaal veel meer is dan een optelling van alle bezittingen. Bij het overnemen van een bedrijf kijk je naar het Eigen vermogen, dus alle bezittingen minus de schulden.

Voorbeeld

Neem een bedrijf als Coca Cola of Apple. Stel je voor dat het eigen vermogen - de werkelijke waarde - €100 miljoen is.  Als het bedrijf wordt overgenomen zal de koper veel meer moeten betalen dan deze €100 miljoen. Dit komt omdat merken als Coca Cola en Apple bij alle consumenten in het hoofd zit. Deze consumenten kopen hier regelmatig producten. De goodwill gaat dus ook een beetje over omzet in de toekomst. Een merk opbouwen duurt immers lang en kost heel veel geld.

Zaken als specifieke kennis of vaardigheden binnen een onderneming zijn ook vaak een drijfveer tot goodwill. Dat komt doordat de waarde hiervan vaak niet goed in te schatten is.

Zelf goodwill boeken onder de juiste categorie in je boekhouding

Ontvang jij extra geld voor je bedrijf? Dan moet je dat netjes verwerken in de boekhouding. In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je dat doen door te boeken onder de grootboekrekening “Goodwill”, die je daarvoor zelf aanmaakt. Je kunt in Informer namelijk allerlei verschillende categorieën aanmaken waaronder je kosten of omzet boekt. Vervolgens heb jij een mooi overzicht van waar je veel geld aan uitgeeft of verdient!

goodwill boeken onder categorie
Goodwill boeken onder de juiste categorie in Informer

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis