Liquiditeit

Laatst gewijzigd

1/23/2024

Flow Library Asset 4


Wat is Liquiditeit?

De liquiditeit laat zien in hoeverre een bedrijf kan voldoen aan de betalingsverplichtingen op korte termijn. Een bedrijf met een slechte liquiditeit heeft het dus lastig om de rekeningen te kunnen betalen. Dit hoeft in principe niet te betekenen dat het bedrijf verlies maakt.

Je verkoopt bijvoorbeeld voor €1.000 aan goederen of diensten en je klanten betalen pas 4 maanden later. Dan kom je dus in betalingsproblemen terwijl je wel winst hebt gemaakt.

Verschillende liquiditeitsratio’s

Er zijn verschillende manieren om de liquiditeit uit te rekenen. De methoden die het meest gebruikt worden zijn de quick ratio en de current ratio. De quick ratio laat zien in hoeverre je kunt voldoen aan je korte termijn verplichtingen. Hierbij neem je de voorraden niet mee in de berekening, daarom is dit van toepassing voor bedrijven die hun voorraad niet snel verkopen, zoals een bouwmarkt. In het geval van de current ratio neem je voorraden wel mee, daarom is dat handiger voor bedrijven die wel snel producten verkopen, zoals een supermarkt.

Voor wie is de liquiditeit belangrijk?

De liquiditeit van een bedrijf is belangrijk voor verschillende partijen, waaronder de onderneming zelf.

Het bedrijf zelf

Een bedrijf met een slechte liquiditeit heeft moeite met het vrijmaken van geld. Daardoor hebben ze ook moeite om aan de verplichtingen op korte termijn te voldoen. Als dit een structureel probleem wordt kan het bestaan van de onderneming serieus in gevaar komen. Voor ondernemers is liquiditeit dus een belangrijk getal dat zij te allen tijde zouden moeten kennen.

Beleggers en Financiële instellingen

Voordat iemand geld ter beschikking stelt aan een bedrijf wil deze partij wel een bepaalde vorm van zekerheid dat het geld terugkomt. Het gaat hierbij vooral om investeerders of leningen bij banken. Daarbij kijkt men onder andere naar de liquiditeit. Bij een bedrijf met een goede liquiditeit heb je immers een beter gevoel over het terugbetalen dan bij een bedrijf met een slechte liquiditeit.

Hoe kun je de liquiditeit verbeteren?

Een manier om de liquiditeit te verbeteren is bijvoorbeeld het vergroten van een rekening-courant faciliteit. Maar als je op deze manier de liquiditeit verbetert ontstaat er een probleem. Het Vreemd Vermogen, ook wel schulden, wordt namelijk sterk vergroot. Dit is natuurlijk niet de beste optie voor een onderneming.

Een andere manier is om de facturatie en het debiteurenbeheer te verbeteren. Deze optie leidt in tegenstelling tot de eerste optie niet tot een vergroting van het vreemd vermogen. Bovendien is deze optie redelijk makkelijk uit te voeren. Wacht dus niet te lang met factureren en stuur tijdig een herinnering als iemand niet betaalt. Als je dit goed bijhoudt zullen klanten eerder betalen.

Een liquiditeitsplanning maken

Het is voor bedrijven erg belangrijk om een liquiditeitsplanning te maken. Dit zorgt er namelijk voor dat je als bedrijf weet waar je aan toe ben op het gebied van alle inkomende en uitgaande geldstromen. Het maken van een liquiditeitsplanning zal ervoor zorgen dat de toekomstige ontwikkelingen van de financieringsbehoeften (de eventuele tekorten en saldo liquide middelen) goed kunnen worden ingeschat.

Voorbeelden van zaken waar je een inschatting over kunt doen zijn:

  • Investeringen: de liquiditeitsplanning zorgt ervoor dat je goed kan bepalen wanneer een investering, bijvoorbeeld nieuwe bureaustoelen of computers,  gedaan moet worden.
  • Leningen: daarnaast krijg je inzicht in hoeverre je eventueel een lening of belegging nodig hebt, om belangrijke kosten te kunnen financieren en dus schulden kan voorkomen.
  • Uitgaven: ook heb je een ideaal overzicht van wanneer je welke uitgaven moet doen, op tijd je partners of medewerkers betalen is namelijk een essentieel punt in het onderhouden van een goede relatie.

Liquiditeit in je online boekhouding

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je zelf berekenen hoe jij ervoor staat qua liquiditeit. De quick- en current ratio zijn te berekenen via de financiële overzichten die het programma automatisch bijwerkt. Zo kun je bijvoorbeeld de balans of de winst- en verliesrekening checken.

liquiditeit berekenen
Bereken de liquiditeit via de cijfers in je automatisch geüpdatete balans.


Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis