Algemeen

Algemene Voorwaarden

Op alle leveringen van goederen en diensten zijn de Algemene LeveringsVoorwaarden van toepassing (ALV). De software diensten worden uitgevoerd binnen de afspraken zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA).