Kengetallen

Laatst gewijzigd

8/31/2023

Flow Library Asset 4

Wat zijn Kengetallen?

Kengetallen zijn getallen waarmee je snel kunt checken hoe financieel gezond jouw onderneming is. Bovendien kun je ze gebruiken voor het vergelijken van verschillende administraties. Om je bedrijf goed te runnen moet je er voor zorgen dat je kengetallen altijd een gezonde waarde hebben.

4 soorten kengetallen

Je kunt in je boekhouding 4 soorten kengetallen onderscheiden.

Liquiditeit

Ten eerste de getallen gerelateerd aan liquiditeit. Die geven aan in hoeverre jouw onderneming op korte termijn kan voldoen aan betalingsverplichtingen. Voorbeelden van getallen gerelateerd aan liquiditeit zijn de quick ratio en de current ratio. Bij quick ratio bereken je de liquiditeit exclusief de voorraden, omdat het langer duurt voordat deze verkocht zijn. Bij current ratio neem je de voorraden wel mee, omdat deze sneller worden verkocht. Het ligt er dus per bedrijf aan welke handig is om te gebruiken.

Quick ratio: (Vlottende activa – voorraden) / kort vreemd vermogen
Current ratio: Vlottende activa / kort vreemd vermogen

Solvabiliteit

Daarnaast heb je de kengetallen gerelateerd aan solvabiliteit. Hierbij gaat het vooral om de betalingsverplichtingen op de langere termijn.

Solvabiliteit: Eigen vermogen / totaal vermogen * 100%

Rentabiliteit

Bovendien krijg je te maken met cijfers in de rentabiliteit. Bij rentabiliteit bekijk je hoeveel vermogen er nodig is om een bepaalde winst te behalen. Je maakt daarbij onderscheid tussen eigen vermogen en totaal vermogen.

Respectievelijk totaal vermogen: (Nettowinst + rente + belasting) / gemiddeld totaal vermogen * 100%
Respectievelijk eigen vermogen: Nettowinst / gemiddeld eigen vermogen * 100%

Activiteit

Hoewel deze cijfers over het algemeen wat minder bekend zijn, telt tenslotte ook de activiteit mee. Je kijkt hier vooral naar de omloopsnelheid van voorraden en debiteuren.

Omloopsnelheid debiteuren: Debiteuren / Omzet * 365 dagen
Omloopsnelheid voorraden: Voorraad / Kostprijs van de omzet * 365 dagen

Kengetallen zichtbaar maken op de jaarrekening

Tijdens het opstellen van de jaarrekening kom je waarschijnlijk alle kengetallen tegen. Op de jaarrekening kun je eigenlijk je financiële performance van het afgelopen jaar bekijken. Vervolgens deponeer je de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. De hiervoor genoemde getallen spelen uiteraard een grote rol in hoe jouw bedrijf het het afgelopen jaar gedaan heeft. Zorg dus dat je altijd dat je goed op de hoogte bent van de kengetallen binnen jouw onderneming.

Kengetallen in je online boekhouding?

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je handmatig al je kengetallen berekenen. Op financiële overzichten zoals de balans en de winst- en verliesrekening vind je namelijk alle cijfers die je nodig zult hebben terug. Op die manier kun je dus heel eenvoudig bekijken of jij als bedrijf lekker bezig bent!

Bereken eenvoudig kengetallen via de automatisch geüpdatete balans in Informer

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis