Eigen vermogen

Laatst gewijzigd

September 6, 2023

Flow Library Asset 4

Wat is Eigen Vermogen?

Het eigen vermogen laat als het ware zien welk bedrag de eigenaren in hun bedrijf hebben gestoken. Je kunt dit bedrag vinden aan de rechterkant of creditzijde van de balans. Let op: dit is niet hetzelfde als de marktwaarde van de onderneming.

Samen met het vreemd vermogen vormt het eigen vermogen dus de creditzijde van de balans.

Hoe bereken je het eigen vermogen?

Je kunt de waarde van het EV berekenen door de totale passiva of schulden af te trekken van de totale bezittingen of activa. De formule ziet er dus als volgt uit.

Eigen Vermogen = Totale Bezittingen – Totale Schulden

Toenames en afnames

Het eigen vermogen kan op verschillende manieren toenemen of afnemen. Het neemt toe door voornamelijk het feit dat een bedrijf winst maakt. Daarnaast zorgt een kapitaalstorting of privé-toevoeging, ook voor een toename. Dat kan nodig zijn omdat de balans bijvoorbeeld niet meer in evenwicht is, en op deze manier dan weer wel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gift die ervoor zorgt dat de waarde van jouw activa stijgt.

Een afname kan voorkomen als het bedrijf verlies lijdt. Bovendien lijdt uitbetaling van dividend en afschrijving van goederen ook tot een afname. Tenslotte kan de eigenaar beslissen om een privé-onttrekking door te voeren. Dat houdt in dat de eigenaar als het ware wat geld wat geïnvesteerd was terugneemt.

Relatie met Vreemd Vermogen

Het eigen vermogen vormt samen met het vreemd vermogen de rechterkant of creditzijde van de balans. Het hebben van voldoende vermogen is belangrijk voor een bedrijf, aangezien het hebben van teveel geleend geld voor grote problemen kan zorgen. De verhouding hiertussen komt tot uiting in de solvabiliteit. Als je ze bij elkaar optelt krijg je het Garantievermogen. Het Garantievermogen garandeert dat gewone schuldeisers bij een faillissement betaald krijgen.

Eigen Vermogen in je online boekhoudprogramma

Het online boekhoudprogramma InformerOnline berekent in de balans de hoogte van de balansposten automatisch. Het programma gebruikt hiervoor de informatie die je zelf invult, gerelateerd aan de schulden en bezittingen. Uiteraard kun je het ook zelf uitrekenen, als je de hoogte van de activa en passiva gebruikt.

Ontdek hier hoe je de boekhoudbalans opstelt →

eigen vermogen op de balans
Eigen vermogen invullen en berekenen in Informer

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis