Passiva

Laatst gewijzigd

September 7, 2023

Flow Library Asset 4

Wat zijn Passiva?

De passiva zijn alle schulden van een bedrijf. Alle schulden staan aan de rechterkant, of creditzijde, van de balans. Deze rechterkant noemen we daarom ook wel de passivazijde. Eigenlijk laat deze zijde zien hoe men de linkerzijde van de balans kan financieren. Op de linkerzijde vind je namelijk alle bezittingen van een bedrijf, ook wel activa genoemd.

Wat valt er onder passiva?

De passiva verdelen we onder in een 3 verschillende groepen. Dat zijn het vreemd vermogen, het eigen vermogen en de voorzieningen. Bekijk hieronder wat de verschillen zijn.

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen omvat eigenlijk alle schulden van een bedrijf. Als jij bijvoorbeeld geld leent bij de bank of een hypotheek hebt, valt deze geldlening onder het vreemd vermogen. Dit verdelen we ook weer onder in twee groepen; het Kort Vreemd Vermogen en het Lang Vreemd Vermogen. Ook de crediteuren vallen hieronder. Crediteuren zijn mensen of bedrijven aan wie jij nog geld schuldig bent.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen zou je kunnen zien als de “schuld” aan de eigenaar van het bedrijf. Leningen die onder het vreemd vermogen vallen dekken doorgaans niet het complete bedrag aan activa. Daarom moet de eigenaar vaak ook zelf geld inbrengen, dit valt onder het eigen vermogen.

Voorzieningen

De voorzieningen vormen een categorie of grootboekrekening in de boekhouding. Op deze categorie zet je geld dat je reserveert voor later. Bijvoorbeeld uit voorzorg of om te sparen voor iets waarvan je weet dat het later gaat komen. Om vals spelen in de boekhouding te voorkomen zijn er voor het maken van voorzieningen wel spelregels.

Lees hier meer over hoe de balans precies werkt.

Passiva in je online boekhoudprogramma

Het online boekhoudprogramma van InformerOnline rekent de activa en passiva automatisch uit. De verschillende categorieën (grootboekrekeningen) die bij de passiva horen, staan daardoor vanzelf op de juiste plaats op de balans. Uiteraard kun je te allen tijde een overzicht van de balans uitdraaien of downloaden. In InformerOnline zie je ook de termen debet en credit. Bij de activa (bezittingen) staan alle bedragen op de debetzijde, en bij de passiva (schulden) staan alle bedragen op de creditzijde.

Ontdek hier hoe je zelf een balans opstelt →

passiva op de balans
Overzicht van alle passiva op de balans in Informer.


Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis