Balans

Laatst gewijzigd

September 7, 2023

Flow Library Asset 4

Wat is de Balans?

De balans is eigenlijk niets anders dan een overzicht van alle bezittingen en schulden op een bepaald moment. Deze momentopname bestaat uit twee zijdes: debet en credit. Dat geeft je een duidelijk beeld over hoe het bedrijf er financieel voor staat. Op deze pagina ontdek je wat de boekhoudbalans precies is. Hier kun je lezen hoe je een balans opstelt.

Wat staat er op de balans?

Een balans bestaat uit twee kanten. Dat zijn de debetzijde en de creditzijde, waaronder ook weer allerlei vaste onderdelen te vinden zijn. De bedoeling van beide zijden is dat ze altijd in evenwicht zijn. Maar wat staat er precies op?

Debetzijde

De linkerkant heet ook wel de debetzijde. Op de debetzijde zijn alle activa te vinden. Deze worden ook wel de bezittingen genoemd. Dat betekent dat je bijvoorbeeld jouw auto van de zaak, de waarde van het bedrijfsgebouw, of andere investeringen aan deze kant kunt vinden. Dat is allemaal onderdeel van de vaste activa. Bovendien vind je aan deze kant ook de vlottende activa. Hieronder valt bijvoorbeeld je voorraad of de debiteuren. Vandaar ook de naam "debetzijde". Bovendien behoren de liquide middelen tot de linkerzijde van de balans. Onder liquide middelen verstaan we al het girale en chartale geld binnen een onderneming.

Creditzijde

De rechterkant noem je de creditzijde. Aan deze kant kun je het eigen vermogen vinden. Dit kun je zien als het bedrag dat de eigenaars zelf investeren in het bedrijf. Daarnaast hoort het vreemd vermogen aan deze kant van de balans. Je verdeelt het vreemd vermogen onder in kortlopende- en langlopende schulden. Onder lang valt bijvoorbeeld de lening van je pand. Het kort vreemd vermogen bestaat uit korte schulden zoals crediteuren. Vandaar de naam "creditzijde". Deze twee posten aan de rechterkant noem je samen ook wel passiva.

Waarom is de balans altijd in evenwicht?

In principe zie je op de balans hoe je de activa die je bezit kunt betalen met de passiva. Daarom moeten de activa en passiva altijd met elkaar in evenwicht zijn. Daarmee zorg je ervoor dat je jouw financiën beter kunt verantwoorden. Het feit dat beide zijdes gebalanceerd moeten zijn verklaart meteen de naam!

Hoe stel je zelf een boekhoudbalans op?

In het online boekhoudprogramma van InformerOnline kun je snel en eenvoudig je balans te zien krijgen onder het kopje overzichten. Deze ziet er uit zoals je kunt zien op de afbeelding hieronder. Door het registreren van bezittingen en schulden, het versturen en ontvangen van facturen, en doen van betalingen wordt de boekhoudbalans altijd automatisch geüpdatet.

balans opstellen
De balans staat altijd automatisch klaar in Informer

Meer vragen over de balans

Wat zijn balansposten?

Balansposten zijn onderdelen op de boekhoudbalans. Deze vallen onder de debet- of creditzijde. Voorbeelden van balansposten zijn vaste activa, vlottende activa, liquide middelen, eigen vermogen en vreemd vermogen.

Waarom stel je een balans op?

Het opstellen van een balans is handig om inzicht te krijgen in de manier waarop jij je bezittingen binnen je bedrijf financiert. Bovendien heb je altijd een duidelijk overzicht van de financiën in je onderneming.

Wat is het verschil tussen balans en winst- en verliesrekening?

Op de winst- en verliesrekening vind je alle kosten en opbrengsten over een bepaalde periode. De balans geeft een momentopname van de financiële positie van een onderneming.

Wat is eigen vermogen op de balans?

Het eigen vermogen komt zorgt doorgaans voor het evenwicht tussen de twee zijdes. Op het moment dat de linkerzijde hoger is dan de rechterzijde, compenseert het eigen vermogen op de rechterzijde altijd het verschil. Eigenlijk financier je hiermee je bezittingen.

Kan een balans negatief zijn?

De balans zelf niet, die is altijd in evenwicht. Het eigen vermogen kan wel negatief zijn, en dat is vaak een slecht teken. Dit betekent namelijk dat je meer schulden dan bezittingen hebt binnen je onderneming.

Meer over de balans?

Nu dat je precies weet wat een balans is, is het handig en interessant om ook de volgende artikelen te lezen:

Ook interessant

Genoeg over de boekhoudbalans? Leer dan ook over de andere topics binnen online boekhouden Wat is een winst- en verliesrekening? →.

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis