Vreemd vermogen

Laatst gewijzigd

September 6, 2023

Flow Library Asset 4

Wat is Vreemd Vermogen?

Het vreemd vermogen (VV) bestaat eigenlijk uit alle schulden van een onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hypotheken en leningen. Je kunt deze post terugvinden op de rechterzijde van de boekhoudbalans. Bovendien verdeel je het onder in kortlopende- en langlopende schulden.

Samen met het eigen vermogen vormt het vreemd vermogen de rechterzijde van de balans. Ontdek hier wat eigen vermogen is.

Waaruit bestaat het vreemd vermogen?

Zoals hiervoor benoemd verdeel je het VV onder in twee categorieën. Namelijk de kortlopende- en de langlopende schulden. Door deze twee bij elkaar op te tellen krijg je vanzelfsprekend de totale waarde van het dit vermogen. Eigenlijk spreken de namen al voor zich, maar hieronder kun je nog eens uitvinden welke schulden nou precies onder welke categorie horen.

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden valt alle credit met een looptijd van minder dan één jaar. Let er wel op dat dit niet betekent dat je voor deze zaken een jaar over de betaling mag doen. Iedere schuld heeft zijn eigen betalingscondities, waaraan je moet voldoen als je niet in de problemen wilt komen. Voorbeelden hiervan zijn:

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden vallen alle schulden met een looptijd langer dan één jaar. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bankleningen;
  • Hypothecaire leningen;
  • Lening van andere personen of instanties.

Uiteraard is het hier ook vaak weer verschillend wanneer je welke schuld moet afbetalen.

Relatie met eigen vermogen

Bovendien kun je het eigen vermogen terugvinden op de balans. Samen vormen deze twee posten de creditzijde of passivazijde. Het totaal aantal van het vreemd- en eigen vermogen moet dus ook altijd gelijk zijn aan de gehele debetzijde van de balans. Of te wel, de activa en de liquide middelen samen. Op die manier behoud je het mooie evenwicht van de boekhoudbalans.

Vreemd Vermogen in je online boekhouding

Het online boekhoudprogramma InformerOnline berekent het totale vreemde vermogen automatisch naarmate jij inkoopfacturen en schulden verwerkt. Je kunt het dan terugvinden op de balans, die altijd geüpdatet is. Zodra je aanpassingen maakt aan eventuele schulden of leningen enzovoort, past het programma dit ook weer zelf aan.

Zelf een boekhoudbalans opstellen? Dat doe je zo →

vreemd vermogen op de balans
Je vindt het vreemd vermogen in Informer op de balans


Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis