Wat is een Voorziening?

Een voorziening is eigenlijk een soort spaarpotje met geld dat je later voor een bepaald doel gaat gebruiken. Vaak kun je als ondernemer slechts een schatting maken van het bedrag en het tijdstip van het uit te geven bedrag voor de voorziening.

Voorziening voor een specifiek doel

Je kunt als ondernemer voorzieningen maken voor verschillende doelen. Wat belangrijk is dat je een voorziening daadwerkelijk voor dat doel gebruikt. Als het doel van een voorziening komt te vervallen, mag je het geld niet ineens voor iets anders gebruiken. Dat moet je dan wel netjes verwerken…

Voorbeelden van doelen voor voorzieningen zijn groot onderhoud van een bedrijfsgebouw of oninbare vorderingen. Als je een bedrijfsgebouw wilt opknappen of renoveren kun je hier een aparte categorie (grootboekrekening) voor maken waar je periodiek steeds een bedrag op boekt. Op die manier gebruik je de voorzieningen als het ware als spaarrekeningen voor je bouwplannen. Oninbare vorderingen zijn facturen die uiteindelijk niet betaald worden door een klant. Er komt een moment dat je als ondernemer je ‘verlies’ neemt op deze facturen. Je kunt je hier alvast voor indekken door voorzieningen te creëren.  De voorziening is dan een soort spaarpotje om een toekomstig verlies te compenseren.

Voorzieningen op de balans

Net zoals alle andere posten in het boekhouden, zet je de voorzieningen ook op de balans. Een voorziening kun je op twee plekken op de balans neerzetten. Bij welke van de twee die komt te staan, hangt af van het doel van de voorziening.

Voorzieningen kunnen een schatting zijn van potentieel verlies. Dit is dan al in het eindresultaat van de balans verwerkt. Als dit het geval is, werk je de voorziening weg onder bijvoorbeeld ‘Debiteuren’ of ‘Voorraden’. Voorzieningen staan op dit moment dus aan de debetzijde. Je toont de voorziening in dit geval niet apart.

Daarnaast is een voorziening soms een schatting van nog te maken kosten. In dit geval kun je ze terugvinden aan de creditzijde van de balans. Echter, worden de voorzieningen nu wel apart getoond.

Voorziening in je online boekhouding

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je gemakkelijk nieuwe categorieën toevoegen. Als je alle instellingen goed zet kun je zo dus ook voorzieningen als categorie toevoegen. Op die manier kun je dus eenvoudig zelf spaarpotjes aanleggen voor toekomstige uitgaven of verliezen.

Voorziening in InformerOnline

Download de printversie

Deel dit artikel!