Wat is Eigen Vermogen?

Het Eigen Vermogen laat als het ware zien welk bedrag de eigenaren in het bedrijf hebben gestoken. Eenmanszaken gebruiken het niet zozeer. Vennootschappen als de Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV) wel. Het is eigenlijk hetzelfde als de intrinsieke waarde.

Je kunt het berekenen door de totale schulden af te trekken van de totale activa.

Eigen Vermogen = Totale Activa – Totale Schulden

Daarnaast wordt ook de balans in evenwicht gehouden door de intrinsieke waarde.

Toenames en afnames

Het Eigen Vermogen kan op verschillende manieren toenemen of afnemen. Het neemt toe door voornamelijk het feit dat een bedrijf winst maakt. Daarnaast zorgt een kapitaalstorting of privé-toevoeging, ook voor een toename. Een afname kan voorkomen als het bedrijf verlies lijdt. Bovendien lijdt uitbetaling van dividend en afschrijving van goederen ook tot een afname. Ook kan de eigenaar beslissen om een privé-onttrekking door te voeren.

Een fout die ook veel gemaakt wordt is dat de intrinsieke waarde wordt gezien als de marktwaarde van een bedrijf. Dit is niet het geval, hoewel een toename of afname wel degelijk invloed heeft op de hoogte van de marktwaarde.

Relatie met Vreemd Vermogen

Het Eigen Vermogen vormt samen met het Vreemd Vermogen de ‘rechterkant’ of passiva kant van de balans. Het hebben van voldoende Eigen Vermogen is belangrijk voor een bedrijf. Aangezien het hebben van teveel geleend geld voor grote problemen kan zorgen. De verhouding tussen het hiertussen komt tot uiting in de solvabiliteit. Als je ze bij elkaar optelt krijg je het Garantievermogen. Het Garantievermogen garandeert dat gewone schuldeisers bij een faillissement betaald krijgen.

Eigen Vermogen in je online boekhoudprogramma

Het online boekhoudprogramma van InformerOnline berekent in de balans je intrinsieke waarde automatisch. Het programma gebruikt hiervoor de informatie die je zelf invult, gerelateerd aan de schulden en activa.

Eigen Vermogen

Download de printversie

Deel dit artikel! 

  • Hoe nuttig vond je deze informatie?
    [gdrts_stars_rating item_id='7' alignment='left' style_size='25' font_color_empty='#cecece' font_color_current='#173a89' font_color_active='#93c13b']