Wat zijn Liquide Middelen?

In de boekhoudwereld zijn de Liquide middelen al het geld dat een bedrijf in de kas of op de bankrekening heeft staan.

Als iemand een betaling aan jou doet nemen je liquide middelen toe. Als je zelf een rekening betaalt nemen ze weer af. Het maakt hierbij niet uit of het geld contant is of dat het geld op een bankrekening staat.

Liquide Middelen op de balans

De liquide middelen staan op de linkerzijde van de balans en vallen onder de vlottende activa. Er kan ook liquide passiva ontstaan. Dit komt door bijvoorbeeld negatieve saldi op een zichtrekening buiten het kader van een kaskrediet. Op dit moment geldt dat je de liquide passiva van de liquide activa aftrekt. Dit geeft je de netto liquide middelen.

Gebruik van Liquide Middelen

Het woord ‘liquide’ staat voor vloeibaar. Dit geeft aan dat er snel verplaatsing van dit geld kan plaatsvinden en dat je het makkelijk kunt gebruiken. Liquide middelen kun je daarom goed gebruiken om bijvoorbeeld salarissen te betalen, schulden af te lossen of aan andere kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen. Het is altijd goed om als onderneming voldoende liquide middelen te hebben. Anderzijds moet het ook niet te veel zijn. Dit geld kan namelijk ook geïnvesteerd of belegd worden. Dit zou uiteraard meer rendement opleveren.

Liquide Middelen in InformerOnline

De liquide middelen kun je in het online boekhoudprogramma InformerOnline bekijken op onder andere de balans. Op de onderstaande afbeelding zie je hoe dat er uitziet in ons programma.

De afbeelding laat de liquide middelen van 2016, 2017 en 2018 zien. De getallen die je ziet staan dus aan de debetzijde (linkerkant) van de balans. De nullen betekenen dat er geen liquide middelen aan de creditzijde (rechterkant) staan. Ondanks dat het dus wel mogelijk is komt dit zelden voor.Liquide Middelen

Download de printversie

Deel dit artikel!