Wat is Omzet?

Omzet is de term voor alle inkomsten van een bedrijf in een bepaalde periode. De hoogte van de omzet van een bedrijf is afhankelijk van het aantal verkopen of het aantal verkochten producten en diensten.

Werking van de omzet

De omzet, die meestal wordt uitgedrukt in geld, is het beginpunt voor het berekenen van de uiteindelijke winst. Daarom is het doel van een ondernemer  vaak het behalen van een zo hoog mogelijke omzet. De omzet is altijd exclusief btw, de btw moet immers worden afgedragen. Binnen de term omzet wordt er een onderscheid gemaakt tussen bruto omzet en netto omzet. De bruto omzet is het totaal van alle verkopen, zoals hierboven als omzet is beschreven. De netto omzet is de bruto omzet minus de teruggenomen goederen, de schadevergoeding aan afnemers voor bijvoorbeeld slechte producten en de betalingskortingen die aan klanten die contant betalen worden gegeven.

Voorbeeld

Een bepaald bedrijf verkoopt kantoorartikelen. Dit zijn de producten en de prijzen van dit bedrijf:

  • Pen: €0,50
  • Schrijfblok: €2,50
  • Rekenmachine: €7,00

In de periode September 2018, verkoopt het bedrijf 300 pennen, 150 schrijfblokken en 100 rekenmachines, daarom is de omzet:

  • 300*0.50= €150,00
  • 150*2,50= €375,00
  • 100*7,00= €700,00
  • 150+375+700= €1.225,00 voor de periode September 2018.

Het bedrag van €1.225,00 is dus niet de uiteindelijke winst van het bedrijf. Je moet namelijk nog wel de kosten er van aftrekken. Zodra je alle kosten hebt afgetrokken, heb je de nettowinst van het bedrijf berekend.

Uitleg Omzet

Omzet in je online boekhoudprogramma

In het online boekhoudprogramma InformerOnline wordt de omzet direct bijgewerkt op het moment dat je een verkoopfactuur wordt verstuurd. Bij het maken van een verkoopfactuur kies je een omzetcategorie waaraan je de factuur wilt koppelen. Op die manier kun je bijvoorbeeld ook nog onderscheid maken in verschillende omzetcategorieën.

Het overzicht waarin je kunt zien wat je omzet is in een bepaalde periode is de Winst & Verliesrekening.

Download de printversie

Deel dit artikel!