BTW-verlegd

Laatst gewijzigd

12/9/2023

Flow Library Asset 4

Verleg de btw zonder zorgen

Doe je weleens zaken met buitenlandse ondernemers? Handel je in grote partijen elektronische apparatuur, of leen je personeel uit in de bouw of schoonmaakbranche? Dan kun je te maken krijgen met ‘verlegde btw’. In InformerOnline is dat heel makkelijk te verwerken, maar we vertellen je eerst graag wat het verleggen van de btw eigenlijk inhoudt.

Het principe is simpel: door het verleggen van de btw draag je deze belasting als leverancier niet zelf af, maar laat je dat doen door de afnemer. De zogeheten verleggingsregeling kan voordelig zijn, bijvoorbeeld als je als onderaannemer de btw verlegt naar de hoofdaannemer. In zo’n geval heb je geen omkijken naar de btw-plicht. Maar het omgekeerde kan ook; dan verlegt een andere ondernemer de btw naar jou.

Er zijn verschillende situaties waarin je de verleggingsregeling verplicht moet gebruiken:

Zakendoen met buitenlandse bedrijven binnen de EU

Onder bepaalde voorwaarden kun je de btw verleggen naar de buitenlandse onderneming waarmee je zaken doet. De onderneming doet dan aangifte in het eigen EU-land. Het moet dan wel om een zakelijke klant gaan, want bij verkoop aan buitenlandse particulieren breng je gewoon de Nederlandse btw in rekening. Als je de btw verlegt, moet je er goed op letten dat je het btw-nummer van de buitenlandse afnemer controleert én duidelijk op de factuur vermeldt. Voor die controle is deze handige website beschikbaar.Ook moet je op de factuur vermelden dat het om een intracommunautaire levering gaat. Dit doe je door het volgende wetsartikel op jouw factuur te noemen: artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112. Bovendien gebruik je het 0% btw-tarief en zet je op de factuur dat de btw is verlegd, bij voorkeur in de taal van de klant.Kocht je zelf iets in het buitenland, dan ontvang jij een factuur waarin de leverancier de btw naar jou heeft verlegd. Je rekent dan zelf het btw-bedrag uit en voert dit in bij de eigen btw-aangifte. Goed om te weten: als je het product of de dienst gebruikt voor de omzet van je onderneming, kun je het btw-bedrag direct aftrekken als voorbelasting en hoef je niets te betalen.

Handel in afval en oude materialen

Dan gaat het bijvoorbeeld om plastic, papier, glas of halffabricaten van metaal die geschikt zijn voor hergebruik. De verleggingsregeling geldt trouwens ook voor de uitgaven die worden gedaan bij het sorteren, scheiden of verkleinen van afval. Uitzonderingen zijn het leveren of afnemen van afval en oude materialen uit het buitenland of van Nederlandse particulieren.

Handel in bepaalde elektronica of voertuigen

Doe je zaken in aan- en verkoop van mobiele telefoons, chips, laptops, tablets en spelcomputers, dan moet je de btw ook verleggen. Dit geldt alleen voor partijen die (per soort) meer waard zijn dan 10.000 euro.Voor voertuigen geldt hetzelfde: bij handel in auto’s, motoren, scooters en tractoren met meer dan 48 cc cilinderinhoud of meer dan 7,2 kW moet je de btw eveneens naar de afnemer verleggen.Deze plicht om de btw te verleggen is om ‘carrousselfraude’ te voorkomen waarbij kostbare producten in hoge volumes snel van eigenaar wisselen. Op deze pagina van de Belastingdienst lees je hier meer over.

Verkoop van goud

Hier gaat het om beleggingsgoud waarbij zowel de koper als de verkoper ervoor kiezen om de verkoop met btw te belasten. Is de transactie niet bedoeld om te beleggen, dan geldt de btw-verlegging voor goud (of een halffabricaat van goud) met een zuiverheid van minstens 325/1.000. In beide gevallen moet je goed nagaan of de verkoop misschien is vrijgesteld van btw. Op deze website vind je hier meer informatie over.

Onroerend goed

In principe is levering van onroerend goed vrijgesteld van btw, behalve bij onroerende zaken die jonger zijn dan twee jaar of als het gaat om een bouwterrein. Gaat het om oudere objecten, dan kun je de Belastingdienst vragen om de transactie toch met btw te belasten (de zogenaamde optie belaste levering). Als de Belastingdienst het toestaat, verleg je de btw naar de afnemer.

Onder aanneming of uitlenen van personeel

Werk je als onderaannemer in de bouw, scheepsbouw of schoonmaakbranche, dan verleg je de btw naar de hoofdaannemer. Soms is dat ingewikkeld als je zowel hoofd- als onderaannemer bent. Een voorbeeld:

  • Aannemer Jansen besteedt werk uit aan aannemer De Graaf. Daarmee is Jansen hoofdaannemer en De Graaf onderaannemer. Vervolgens kan De Graaf weer werk uitbesteden aan aannemer De Vries. Daarmee is De Vries onderaannemer van De Graaf, die in dit geval ook hoofdaannemer is.

De Vries verlegt de btw dan naar De Graaf, die de verlegging in zijn aangifte opgeeft als btw en aftrekt als voorbelasting. Op zijn beurt verlegt De Graaf de btw naar aannemer Jansen. Aannemer Jansen geeft in zijn aangifte de door De Graaf verlegde btw op als te betalen btw, en trekt deze ook als voorbelasting af.Een ondernemer kan ook werknemers ter beschikking stellen aan een ander bedrijf (‘uitlenen’). De uitgeleende werknemers werken aan de opdracht waarvoor de inlener ze inhuurt, maar blijven in dienst van de uitlener. Het bedrijf dat personeel uitleent, verlegt de btw over deze werkzaamheden naar de inlener.

Foutje gemaakt?

Het kan gebeuren dat je per ongeluk de verleggingsregeling bent vergeten en toch de btw op de factuur in rekening hebt gebracht. In dat geval moet je de aangifte tóch indienen en de verschuldigde btw betalen. De beste manier om dit daarna te corrigeren is via een suppletie-aangifte.

BTW verleggen in InformerOnline

Om een factuur met btw verlegd te maken dien je bij de btw-instellingen in InformerOnline een vinkje te zetten bij ‘BTW verlegd’. Zodra dit vinkje is gezet kan de BTW verlegde factuur gemaakt worden. Als het juiste btw-nummer is ingevuld, kan de factuur worden gemaakt. Belangrijk is dat je in het tabje met het tandwiel de optie ‘BTW verlegd’ hebt aangevinkt. Omdat deze optie is ingeschakeld, worden de btw-velden op de factuur vergrendeld omdat de gehele factuur verlegd moet worden. Wanneer de factuur is gemaakt, komt op de factuur automatisch de regel ‘De BTW op deze factuur is verlegd’ te staan. De verlegde factuur voldoet nu automatisch aan de eisen die gesteld worden aan een verlegde btw-factuur en kan dus worden verstuurd.

Klik hier voor een stap-voor-stap beschrijving om btw te verleggen in InformerOnline!

btw verleggen in de boekhouding
Stel eenvoudig BTW verlegd in in Informer

Probeer Informer nu tijdelijk 60 dagen gratis!

Probeer het gratis