BTW-verlegd

Laatst gewijzigd

6/6/2024

Flow Library Asset 4

Als je zaken doet met buitenlandse ondernemers of internationale transacties uitvoert, kan je te maken krijgen met verlegde btw. Maar wat betekent btw verlegd precies? En wanneer is er sprake van btw verleggen?

Wat is btw-verlegd?

Verlegde-btw, ook wel de verleggingsregeling genoemd, betekent dat de verplichting om btw te betalen wordt verlegd van  jou, de leverancier, naar de afnemer. Dit betekent dat je als leverancier geen btw in rekening brengt, maar dat de afnemer de btw zelf moet aangeven en afdragen in zijn eigen btw-aangifte.

In zo’n geval heb je dus geen omkijken naar de btw-plicht. Maar het omgekeerde kan ook; dan verlegt een andere ondernemer de btw naar jou.

Wat zijn voordelen van verlegde btw?

 • Verbeterde cashflow
  Je betaalt geen btw op aankopen, wat de liquiditeitspositie kan verbeteren.
 • Vereenvoudigde administratie
  Je hoeft minder btw-aangiften en -betalingen te verrichten als je onder de verleggingsregeling valt.
 • Fraudebestrijding
  De verleggingsregeling helpt bij het voorkomen van btw-fraude, omdat de verantwoordelijkheid voor de btw-aangifte en -betaling bij de afnemer ligt.

Wanneer is er sprake van btw verleggen?

Btw verleggen komt voor in verschillende situaties, zoals:

 1. Internationale transacties: Bij leveringen van goederen of diensten tussen EU-landen.
 2. Specifieke sectoren: Bijvoorbeeld in de bouwsector, waar onderaannemers vaak geen btw in rekening brengen aan hoofdaannemers.
 3. Leveringen van bepaalde goederen: Zoals de handel in afval en schroot.

Wanneer is de verleggingsregeling verplicht?

Er zijn verschillende situaties waarin je de verleggingsregeling verplicht moet gebruiken:

1. Afnemer in het buitenland

Onder bepaalde voorwaarden kun je de btw verleggen naar de buitenlandse onderneming waarmee je zaken doet. De onderneming doet dan aangifte in het eigen EU-land. Het moet dan wel om een zakelijke klant gaan, want bij verkoop aan buitenlandse particulieren breng je gewoon de Nederlandse btw in rekening.

2. Handel in afval en oude materialen

Dan gaat het bijvoorbeeld om plastic, papier, glas of halffabricaten van metaal die geschikt zijn voor hergebruik. De verleggingsregeling geldt trouwens ook voor de uitgaven die worden gedaan bij het sorteren, scheiden of verkleinen van afval. Uitzonderingen zijn het leveren of afnemen van afval en oude materialen uit het buitenland of van Nederlandse particulieren.

3. Handel in bepaalde elektronica of voertuigen

Doe je zaken in aan- en verkoop van mobiele telefoons, chips, laptops, tablets en spelcomputers, dan moet je de btw ook verleggen. Dit geldt alleen voor partijen die (per soort) meer waard zijn dan 10.000 euro.Voor voertuigen geldt hetzelfde: bij handel in auto’s, motoren, scooters en tractoren met meer dan 48 cc cilinderinhoud of meer dan 7,2 kW moet je de btw eveneens naar de afnemer verleggen. Deze plicht om de btw te verleggen is om ‘carrousselfraude’ te voorkomen waarbij kostbare producten in hoge volumes snel van eigenaar wisselen.

4. Verkoop van goud

Hier gaat het om beleggingsgoud waarbij zowel de koper als de verkoper ervoor kiezen om de verkoop met btw te belasten. Is de transactie niet bedoeld om te beleggen, dan geldt de btw-verlegging voor goud (of een halffabricaat van goud) met een zuiverheid van minstens 325/1.000. In beide gevallen moet je goed nagaan of de verkoop misschien is vrijgesteld van btw.

5. Onroerend goed

In principe is levering van onroerend goed vrijgesteld van btw, behalve bij onroerende zaken die jonger zijn dan twee jaar of als het gaat om een bouwterrein. Gaat het om oudere objecten, dan kun je de Belastingdienst vragen om de transactie toch met btw te belasten (de zogenaamde optie belaste levering). Als de Belastingdienst het toestaat, verleg je de btw naar de afnemer.

6. Onder aanneming of uitlenen van personeel

De verleggingsregeling geldt voor ondernemers in de volgende sectoren

 • bouw
 • scheepsbouw
 • schoonmaakbranche
 • hoveniers

Voor deze sectoren kan je de btw verleggen naar de hoofdaannemer.

Soms kan btw verleggen ingewikkeld zijn als je zowel hoofd- als onderaannemer bent. Een voorbeeld

 • Aannemer Jansen besteedt werk uit aan aannemer De Graaf. Daarmee is Jansen hoofdaannemer en De Graaf onderaannemer. Vervolgens kan De Graaf weer werk uitbesteden aan aannemer De Vries. Daarmee is De Vries onderaannemer van De Graaf, die in dit geval ook hoofdaannemer is.

De Vries verlegt de btw dan naar De Graaf, die de verlegging in zijn aangifte opgeeft als btw en aftrekt als voorbelasting. Op zijn beurt verlegt De Graaf de btw naar aannemer Jansen. Aannemer Jansen geeft in zijn aangifte de door De Graaf verlegde btw op als te betalen btw, en trekt deze ook als voorbelasting af.

Een ondernemer kan ook werknemers ter beschikking stellen aan een ander bedrijf (‘uitlenen’). De uitgeleende werknemers werken aan de opdracht waarvoor de inlener ze inhuurt, maar blijven in dienst van de uitlener. Het bedrijf dat personeel uitleent, verlegt de btw over deze werkzaamheden naar de inlener. Hier wordt vaak de g-regeling toegepast.

7. Levering van gas- en elektriciteitscertificaten

Wanneer je gas- en elektriciteitscertificaten (duurzaamheidscertificaten) levert aan ondernemers die deze certificaten doorverkopen aan eindgebruikers, moet de btw op deze levering worden verlegd naar de afnemende ondernemer. De verleggingsregeling is niet van toepassing als je de certificaten levert aan een ondernemer die zelf de eindgebruiker is.

8. Telecommunicatiediensten

Voor telecommunicatiediensten die binnen Nederland worden geleverd, geldt ook de verleggingsregeling.

9. Executieverkopen

Bij executieverkopen wordt in sommige gevallen btw verlegd van de verkoper naar de koper. Dit kan uitsluitend bij een executieverkoop door de hypotheek- of pandhouder, en het moet gaan om roerende of onroerende zaken.

10. Overdracht van emissierechten

De overheid kan emissierechten verstrekken, wat inhoudt dat iemand het recht krijgt om gedurende een bepaalde periode 1 ton CO2 uit te stoten. Bij de overdracht van dit emissierecht aan een andere ondernemer, moet de btw verlegd worden naar de afnemer.

Waarop dien je te letten bij het verleggen van btw?

 • Controle op btw nummer
  Als je de btw verlegt, moet je er goed op letten dat je het btw-nummer van de buitenlandse afnemer controleert én duidelijk op de factuur vermeldt. Op btw nummer controle kan je het btw nummer vinden van bedrijven.
 • Facturering
  Op de factuur moet duidelijk worden vermeld dat de btw is verlegd naar de afnemer. Dit kan door de tekst "btw verlegd" of de betreffende btw-regelgeving te vermelden.
 • Administratie
  Je dient een nauwkeurige administratie bij te houden van alle transacties waarbij de btw is verlegd, inclusief de relevante facturen en documentatie.
 • Btw-aangifte
  De afnemer moet de verlegde btw aangeven in zijn eigen btw-aangifte en deze afdragen aan de lokale belastingdienst.
 • Controle en naleving
  Blijf de hoogte van specifieke regels en vereisten rondom de verleggingsregeling, aangezien deze kunnen variëren per land en sector.

Btw-aangifte bij de verleggingsregeling

De btw is naar jou verlegd

In dit geval moet je de verlegde btw berekenen en optellen. Kocht je zelf iets in het buitenland, dan ontvang jij een factuur waarin de leverancier de btw naar jou heeft verlegd. Je rekent dan zelf het btw-bedrag uit en voert dit in bij de eigen btw-aangifte.

Goed om te weten: als je het product of de dienst gebruikt voor de omzet van je onderneming, kun je het btw-bedrag direct aftrekken als voorbelasting en hoef je niets te betalen.

Je hebt de btw naar iemand anders verlegd

Het is belangrijk om te kijken naar de locatie van de ondernemer naar wie je de btw hebt verlegd (buiten de EU of binnen de EU).

Zelf doen of laten doen

Bij het doen van btw-aangifte als de btw verlegd is, kun je ervoor kiezen om dit zelf te doen of gebruik te maken van een boekhouder. Het laten uitbesteden bespaart je vooral veel tijd, vooral als je niet vertrouwd bent met de regels rondom btw verleggen. Ook maak je snel fouten, vooral als je niet bekend bent met de specifieke eisen en rubrieken van de aangifte.

Foutje gemaakt op de factuur?

Het kan gebeuren dat je per ongeluk de verleggingsregeling bent vergeten en toch de btw op de factuur in rekening hebt gebracht. In dat geval moet je de aangifte tóch indienen en de verschuldigde btw betalen. De beste manier om dit daarna te corrigeren is via een suppletie-aangifte.

BTW verleggen met Informer

Om een factuur met btw verlegd te maken, dien je bij de btw-instellingen in InformerOnline een vinkje te zetten bij ‘BTW verlegd’. Zodra dit vinkje is gezet kan de BTW verlegde factuur gemaakt worden. Als het juiste btw-nummer is ingevuld, kan de factuur worden gemaakt.

Wanneer de factuur is gemaakt, komt op de factuur automatisch de regel ‘De BTW op deze factuur is verlegd’ te staan. De verlegde factuur voldoet nu automatisch aan de eisen die gesteld worden aan een verlegde btw-factuur en kan dus worden verstuurd.

Klik hier voor een stap-voor-stap beschrijving om btw te verleggen in InformerOnline!

btw verleggen in de boekhouding
Stel eenvoudig BTW verlegd in in Informer

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis