Rekeningschema

Laatst gewijzigd

23/1/2024

Flow Library Asset 4

Wat is een Rekeningschema?

Een rekeningschema is een verzameling van grootboekrekeningen in een boekhouding. Om chaos in de administratie te voorkomen worden alle kosten, inkomsten en overige boekingen netjes aan een rekening (categorie) gekoppeld. Alle grootboekrekeningen (categorieën) samen vormen vervolgens het rekeningschema.

Hoe ziet een rekeningschema er uit?

Het rekeningschema is doorgaans opgebouwd volgens een standaard schema. Dit is niet altijd helemaal hetzelfde, maar veelal wel. Doorgaans hebben de getallen in het schema de volgende betekenis:

  • 0xxx: Vaste activa en passiva.
  • 1xxx: Vlottende activa en passiva.
  • 2xxx: Tussenrekeningen.
  • 3xxx: Voorraadrekeningen.
  • 4xxx: Kostenrekeningen.
  • 7xxx: Kostprijs rekeningen.
  • 8xxx: Omzet rekeningen.
  • 9xxx: Financiële baten en lasten.

Om het jezelf en de Belastingdienst zo makkelijk mogelijk te maken, is het handig om het bovenstaande schema te hanteren. Je kunt namelijk zelf categorieën aanmaken binnen dit schema, maar zorg dan wel dat je ze onder de juiste rekening zet.

Categorieën in plaats van grootboekrekeningen

De term grootboekrekening is eigenlijk een beetje van vroeger. Alle rekeningen samen vormen het grootboek en vroeger waren dit ook echt aparte fysieke boeken. Met je boekhouding werkt het een beetje anders, en daarom spreken we bij InformerOnline niet van grootboekrekeningen, maar van categorieën. Zo is het voor een ondernemer logischer te verklaren dat hij zijn kosten aan een categorie koppelt, dan dat hij aan het boeken is op een grootboekrekening. In principe is het precies hetzelfde.

Waar kom je de categorieën tegen?

De categorieën uit het rekeningschema kom je in principe allemaal tegen op de balans óf op de winst- en verliesrekening.

  • Balans: hierop staan alle bezittingen en schulden van het bedrijf. Zo vind je daar een overzicht van alle computers, machines, maar ook de voorraad en het geld op de bankrekeningen. Als je in het rekeningschema dus iets koppelt aan een balansrekening, dan vind je de boeking terug op de balans. De twee zijdes van dit overzicht zijn altijd in evenwicht.
  • Winst- en Verliesrekening: deze laat zien wat er gedurende een periode allemaal binnen het bedrijf gebeurd is. Het geeft een overzicht van alle inkomsten en kosten. Zoals de naam al doet vermoeden resulteert het saldo van deze rekening in een winst of een verlies.

Op het moment dat je zelf een categorie toevoegt, is het belangrijk goed te checken onder welke rekening deze moet vallen. Let hier dus op!

Rekeningschema in InformerOnline

In het boekhoudprogramma InformerOnline kun je het rekeningschema vinden onder de 'instellingen' en vervolgens de 'grootboekrekeningen'. Zoals in de vorige paragraaf beschreven, spreken wij van categorieën in plaats van grootboekrekeningen. Zoals je kunt zien op de onderstaande afbeelding, komt het exact op hetzelfde neer.

wat is een rekeningschema
Rekeningschema toevoegen in Informer

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis