Jaarrekening

Laatst gewijzigd

20/5/2024

Flow Library Asset 4

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag dat ieder jaar wordt opgemaakt voor een onderneming. Het is eigenlijk een rapport over de (financiële) prestaties van het bedrijf in een bepaald jaar. Voor ieder jaar moet je een jaarrekening opstellen. Vaak doet het bestuur of management er nog een algemeen verslag van het jaar bij. Op die manier is de jaarrekening een compleet verslag van een afgelopen (boek)jaar.

Wat staat er allemaal op?

Een jaarrekening bevat tenminste een balans en winst- en verliesrekening. Naast deze twee overzichten maak je ook een toelichting hierop. Op die manier kunnen ook mensen die niet dagelijks met het bedrijf in aanraking komen, het verslag goed lezen en begrijpen. Uiteraard sluiten de cijfers en toelichtingen uit de jaarrekening precies aan bij de getallen van de boekhouding. Daarmee is het eigenlijk een soort eindrapport van de boekhouding.

Vaak stelt een accountant of boekhouder de rekening voor je op. Er is meestal een officiële accountantsverklaring nodig voor N.V.'s en B.V.'s. Op die manier wordt de kwaliteit van de cijfers gegarandeerd.

Moet je verplicht een jaarrekening opstellen?

Het insturen van de jaarrekening wordt ook wel deponeren genoemd. Je deponeert deze niet bij de Belastingdienst, maar bij de Kamer van Koophandel. Daarom kun je bij de Kamer van Koophandel precies zien welke bedrijven verplicht zijn om zo'n jaarlijks verslag uit te brengen.

De volgende bedrijfsvormen zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren:

  • Besloten Vennootschap (B.V.).
  • Naamloze Vennootschap (N.V.).
  • Coöperatie.
  • Onderlinge waarborgmaatschappij.
  • V.O.F. of C.V. waarvan alle vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn.
  • Vereniging of stichting met twee opeenvolgende boekjaren een omzet van €6 miljoen.
  • Buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moet deponeren.
  • Ondernemingen die onder de Wet Formeel Buitenlandse vennootschap vallen.
  • Organisatie in een aantal specifieke branches, waaronder pensioenfondsen, woningcorporaties en omroepen.

Wie hoeven niet te deponeren?

Overige bedrijfsvormen zoals eenmanszaken hoeven dus vaak geen jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Toch is het aan te raden om de publicatieplicht te checken bij iemand die er verstand van heeft. Op die manier weet je zeker of jij wel of niet moet deponeren.

Hoe kun je een jaarrekening deponeren?

Tegenwoordig kun je de jaarrekening vrijwel alleen online naar de Kamer van Koophandel sturen. Dit kan via de service Zelf Deponeren of via speciale financiële software.In Informer's online boekhoudprogramma kun je een auditfile downloaden. Deze kun je bij veel rapportagesoftware inlezen. Vervolgens kun je vanuit deze programma's de jaarrekening direct deponeren via SBR (Standard Business Reporting).  Natuurlijk kun je ook de benodigde overzichten genereren en hier vervolgens een toelichting op schrijven.

jaarrekening deponeren
Snel een jaarrekening deponeren na het downloaden van je auditfile in Informer

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis