Wat zijn Passiva?

In de boekhoudwereld bedoelen we met passiva alle schulden van een bedrijf. Zoals je misschien wel weet staan alle schulden aan de rechterkant van de balans. Deze rechterkant noemen we daarom ook wel de passiva kant. Eigenlijk laat de passiva kant zien op welke manier de rechterkant van de balans (activa) worden gefinancierd of betaald en hoeveel geld er in een bedrijf is geïnvesteerd.

Verdeling van de Passiva

De passiva verdelen we onder in een aantal groepen.

Eigen vermogen

Het Eigen Vermogen laat als het ware zien welk bedrag de eigenaren in het bedrijf hebben gestoken. Het Eigen Vermogen wordt niet zozeer gebruikt voor eenmanszaken, maar wel voor vennootschappen als de Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV).

Vreemd vermogen

Vreemd Vermogen staat op de balans en omvat eigenlijk alle schulden van een bedrijf.

Als jij bijvoorbeeld geld leent bij de bank valt deze geldlening onder het Vreemd Vermogen. Het vreemd vermogen verdelen we ook weer onder in twee groepen; het Kort Vreemd Vermogen en het Lang Vreemd Vermogen.

Voorzieningen

De voorzieningen vormen een categorie of grootboekrekening in de boekhouding. Op deze categorie zet je geld dat je reserveert voor later. Bijvoorbeeld uit voorzorg of om te sparen voor iets waarvan je weet dat het gaat komen. Om vals spelen in de boekhouding te voorkomen zijn er voor het maken van voorzieningen wel spelregels.

Wil je zien hoe de balans precies werkt? Bekijk dan de video hieronder.

Passiva in je online boekhoudprogramma

Het online boekhoudprogramma van InformerOnline rekent de activa en passiva automatisch uit. De verschillende categorieën (grootboekrekeningen) die bij de passiva horen, staan daardoor vanzelf op de juiste plaats op de balans. Uiteraard kun je te allen tijde een overzicht van de balans uitdraaien of downloaden.

In InformerOnline zie je ook de termen debet en credit. Bij de activa (bezittingen) staan alle bedragen debet en bij de passiva (schulden) staan alle bedragen als credit.

Balans met Activa en Passiva in InformerOnline

Download de printversie

Deel dit artikel!