Wat zijn Passiva?

Passiva zijn eigenlijk alle schulden van een bedrijf. Zoals je misschien wel weet staan alle schulden aan de rechterkant of creditzijde van de balans. Deze rechterkant noemen we daarom ook wel de passiva kant. Eigenlijk laat deze kant zien op welke manier de linkerkant van de balans kan worden betaald, en hoeveel geld er in een bedrijf is geïnvesteerd.

De linkerkant van de balans is de activazijde, ontdek hier wat activa zijn.

Wat valt er onder passiva?

De passiva verdelen we onder in een 3 verschillende groepen. Dat zijn het eigen vermogen, het vreemde vermogen en de voorzieningen. Bekijk hieronder wat de verschillen zijn.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen laat als het ware zien welk bedrag de eigenaren zelf in het bedrijf hebben gestoken. Dit wordt niet zozeer gebruikt voor eenmanszaken. Wel voor vennootschappen als de Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV).

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen omvat eigenlijk alle schulden van een bedrijf. Als jij bijvoorbeeld geld leent bij de bank valt deze geldlening onder het vreemd vermogen. Dit verdelen we ook weer onder in twee groepen; het Kort Vreemd Vermogen en het Lang Vreemd Vermogen.

Voorzieningen

De voorzieningen vormen een categorie of grootboekrekening in de boekhouding. Op deze categorie zet je geld dat je reserveert voor later. Bijvoorbeeld uit voorzorg of om te sparen voor iets waarvan je weet dat het later gaat komen. Om vals spelen in de boekhouding te voorkomen zijn er voor het maken van voorzieningen wel spelregels.

Wil je zien hoe de balans precies werkt? Bekijk dan de video hieronder.

Passiva in je online boekhoudprogramma

Het online boekhoudprogramma van InformerOnline rekent de activa en passiva automatisch uit. De verschillende categorieën (grootboekrekeningen) die bij de passiva horen, staan daardoor vanzelf op de juiste plaats op de balans. Uiteraard kun je te allen tijde een overzicht van de balans uitdraaien of downloaden. In InformerOnline zie je ook de termen debet en credit. Bij de activa (bezittingen) staan alle bedragen op de debetzijde, en bij de passiva (schulden) staan alle bedragen op de creditzijde.

Ontdek hier hoe je zelf een balans opstelt →

Passiva vind je terug op de balans in Informer
Download de printversie

Deel dit artikel!