Wat is Vreemd Vermogen?

Als je je een beetje verdiept in bedrijven en boekhoudingen, dan kom je al snel de term Vreemd Vermogen tegen. Dit staat op de balans onder de passiva en omvat eigenlijk alle schulden van een bedrijf.

Als jij bijvoorbeeld geld leent bij de bank dan valt deze geldlening onder het Vreemd Vermogen. Dit wordt onderverdeeld in twee groepen, namelijk; het Kort- en het Lang Vreemd Vermogen.

Kort Vreemd Vermogen

Onder het Kort Vreemd Vermogen vallen alle schulden met een looptijd van minder dan één jaar. Al deze betalingsverplichtingen moeten in principe binnen een jaar voldaan zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Te betalen belastingen.
  • Crediteuren.
  • Rood staan bij de bank.

Lang Vreemd Vermogen

Onder het Lang Vreemd Vermogen vallen alle schulden met een looptijd langer dan één jaar.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Banklening.
  • Hypothecaire leningen.
  • Lening van anderen.

Relatie met Eigen Vermogen

Naast het Vreemd Vermogen kun je ook het Eigen Vermogen terugvinden op de balans. Samen vormen deze twee posten de creditzijde of passiva van de balans. Het totaal aantal van het Eigen Vermogen en het Vreemd Vermogen moet dus ook altijd gelijk zijn aan de gehele debetzijde van de balans. Of te wel, de activa en de liquide middelen samen.

Vreemd Vermogen in InformerOnline

Het online boekhoudprogramma InformerOnline berekent het Vreemd Vermogen automatisch. Je kunt het dan terugvinden op de balans. Zodra je aanpassingen maakt aan eventuele schulden of leningen enzovoort, past het programma dit ook weer zelf aan. Op de onderstaande afbeelding zie je hoe het er uitziet op de balans. Het valt je misschien op dat er op deze afbeelding geen Lang Vreemd Vermogen bij staat. Dit komt omdat er in dit geval geen langlopende schulden zijn. Als die er wel zijn, worden die uiteraard gewoon getoond op deze balans.

Vreemd Vermogen in InformerOnline

vreemd vermogen

Download de printversie

Deel dit artikel!