Wat is Debet en Credit?

Zowel debet als credit zijn financiële en boekhoudkundige begrippen. Je gebruikt deze begrippen het meest in de boekhoudbalans. Debet en credit komen uit de tijd dat er nog geen rekenmachines waren. Men kon de positieve en negatieve getallen goed uit elkaar houden bij gebruik van debet en credit. Tegenwoordig zijn computers en boekhoudprogramma’s  slim genoeg om zelf al te bepalen of iets aan de debet of de credit kant moet komen en is het dus niet meer nodig zelf een balans op te stellen.

Verschil tussen de twee zijdes

De linker kolom van de balans bestaat uit de debetzijde. Hierop vind je alle activa of bezittingen. De activa bestaan ook weer uit een aantal groepen. Dat zijn de vaste en vlottende activa.

Aan de debet kant van de balans staat ook al het geld dat jouw bedrijf nog tegoed heeft van mensen of organisaties. Deze mensen of organisaties  waar je nog geld van krijgt, noem je ook wel debiteuren.

De rechterkant van de balans wordt de creditzijde genoemd. Aan de creditzijde staan alle schulden en het eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt ook wel passiva genoemd. Bij de creditkant kun je denken aan kortlopende leningen of langlopende leningen zoals een hypotheek.

Ook staan aan deze kant de leveranciers of bedrijven waaraan je nog geld moet betalen. Deze leveranciers en bedrijven worden ook wel crediteuren genoemd.

Debet en Credit in je online boekhouding

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je gemakkelijk via de overzichten de balansen bekijken. Hierop staan dan zowel de debet als de creditzijde uitgesplitst in alle bezittingen en schulden.

Debet en Credit op je online balans

Download de printversie

Deel dit artikel!