Wat zijn Kengetallen?

Kengetallen zijn getallen waarmee je op een bepaald moment kunt checken of je op de goede weg bent of ergens moet bijsturen. Bovendien kun je ze gebruiken voor het vergelijken van verschillende administraties. In principe moet je er voor zorgen dat je kengetallen altijd de juiste waarde hebben. Op die manier weet je zeker dat jouw bedrijf financieel gezond is.

4 soorten kengetallen

Je kunt in je boekhouding 4 soorten kengetallen onderscheiden. Ten eerste die gerelateerd aan liquiditeit. Deze geven aan in hoeverre jouw onderneming op korte termijn kan voldoen aan betalingsverplichtingen. Voorbeelden van getallen gerelateerd aan liquiditeit zijn de quick ratio en de current ratio. Daarnaast heb je de kengetallen gerelateerd aan solvabiliteit. Hierbij gaat het vooral om de betalingsverplichtingen op de langere termijn. Bovendien krijg je te maken met cijfers in de rendabiliteit. Bij rendabiliteit bekijk je hoeveel vermogen er nodig is om een bepaalde winst te behalen. Je maakt daarbij onderscheid tussen eigen vermogen en totaal vermogen. Tenslotte zijn er de getallen over de activiteit. Hoewel deze cijfers over het algemeen wat minder bekend zijn. Je kijkt hier vooral naar de omloopsnelheid van voorraden en debiteuren.

Ben jij benieuwd naar de berekening van al deze getallen? Klik dan op de linkjes en zie per getal hoe je de berekening doet.

Zichtbaar op de jaarrekening

Tijdens het opstellen van de jaarrekening kom je waarschijnlijk alle kengetallen tegen. Op de jaarrekening kun je eigenlijk je financiële performance van het afgelopen jaar bekijken. Vervolgens deponeer je de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. De hiervoor genoemde getallen spelen uiteraard een grote rol in hoe jouw bedrijf het het afgelopen jaar gedaan heeft. Zorg dus dat je altijd dat je goed op de hoogte bent van de kengetallen binnen jouw onderneming.

Kengetallen in je online boekhouding?

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je handmatig al je kengetallen berekenen. Op financiële overzichten zoals de balans en de winst- en verliesrekening vind je namelijk alle cijfers die je nodig zult hebben terug. Op die manier kun je dus heel eenvoudig bekijken of jij als bedrijf lekker bezig bent!

Haal je kengetallen uit overzichten in InformerOnline

Download de printversie

Deel dit artikel!