Quick ratio

Laatst gewijzigd

1/23/2024

Flow Library Asset 4

Wat is de Quick Ratio?

Quick Ratio is een kengetal in de boekhoudwereld dat iets zegt over de liquiditeit. Of te wel, of jouw onderneming aan korte termijn verplichtingen kan voldoen uit de vlottende activa.  Je zou dus denken dat dit hetzelfde is als de current ratio, dit is echter niet het geval. Bij quick ratio houd je namelijk geen rekening met de voorraden en bij current ratio wel.

Waarvoor gebruik je Quick Ratio?

Zowel de quick- als de current ratio laten de liquiditeit van een bedrijf zien. Daarom verschilt het per bedrijf welke je gebruikt. De quick is handig voor bedrijven die hun producten niet snel verkopen, een voorbeeld is een meubelmaker. Die hebben namelijk bepaalde meubels soms maanden op voorraad. Dat betekent dus dat de voorraad niet snel wordt omgezet in geld. Het is daarom beter om de voorraad niet tot liquide middelen te rekenen.

Hoe bereken je de quick ratio?

De vlottende activa zijn de activa waarvan verwacht wordt dat deze binnen 1 jaar (korte termijn) worden omgezet in geld. Het kort vreemd vermogen zijn alle externe financieringen met een looptijd korter dan 1 jaar. Dit zijn dus de twee elementen die je gebruikt in de formule van de QR, welke er als volgt uitziet:

Vlottende activa - voorraden / kort vreemd vermogen

Voorbeeld

Stel dat een ondernemer de volgende cijfers terugvindt in zijn of haar boekhouding:

  • Vlottende activa: €1.000, waarvan voorraden €400.
  • Kort vreemd vermogen: €350.

De quick ratio van deze ondernemer is dan 1.000 - 400 / 350 = 600 / 350 = 1,7.

Wanneer heb je een "gezonde waarde"?

Een gezonde waarde van de quick ratio ligt boven de 1. Aan de andere is het ook niet goed als er een te hoog getal uit komt. Er zijn dan namelijk relatief veel liquide middelen waar het bedrijf niets mee doet. De ondernemer van het voorbeeld hierboven heeft dus een relatief gezonde ratiowaarde, maar ligt wel aan de hoge kant. Dat betekent dat die moet oppassen dat er in de toekomst niet te veel liquide middelen bijkomen.

Quick ratio in je online boekhouding

In het online boekhoudprogramma InformerOnline kun je heel eenvoudig al je bezittingen registreren, en inkoopfacturen verwerken. Daarnaast kun je langlopende- en kortlopende schulden registreren. Vervolgens zal het programma automatisch een boekhoudbalans voor je opstellen, waaruit je alle benodigde cijfers kunt halen om je quick ratio te berekenen!

quick ratio berekenen
Bereken de quick ratio via de balans in Informer

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis