Wat is de Winst- en Verliesrekening?

De Winst- en Verliesrekening over een bepaalde periode laat zien of het bedrijf winst of verlies heeft gemaakt. In de Winst- en Verliesrekening worden alle verkopen (totale omzet) en de totale kosten bij elkaar opgeteld. Vervolgens laat het saldo van deze twee uitkomsten zien of er een winst of een verlies is gemaakt. Andere namen voor deze rekening zijn de resultatenrekening, exploitatierekening of de staat van baten en lasten.

In het filmpje hieronder zie je in het kort hoe de winst- en verliesrekening in elkaar zit.

Winst- en Verliesrekening is een jaarrekening

De Winst- en Verliesrekening behoort naast de balans en een toelichting tot de jaarrekening. Je hoeft deze als eenmanszaak niet per se te maken. Dit komt omdat de KvK het voor eenmanszaken niet verplicht stelt om überhaupt een jaarrekening op te stellen.

Waarom maak je een Winst- en Verliesrekening?

Ondanks dat je dus misschien niet verplicht bent (of wel) om de Winst- en Verliesrekening op te stellen zitten er zeker wel een aantal voordelen aan. Het geeft je natuurlijk een perfect financieel inzicht. Maar daarnaast kun je er nog veel meer gegevens uithalen als je de cijfers op de juiste manier interpreteert. Misschien zijn de onderhoudskosten wel heel erg laag. Dit kan uiteraard iets positiefs zijn maar kan ook betekenen dat er niet aan onderhoud gedacht is. Of de ziekteverzuimkosten zijn bijvoorbeeld heel hoog. Dat kan betekenen dat de tevredenheid onder werknemers laag is.

Bovendien is het goed als je de Winst- en Verliesrekeningen van verschillende periodes met elkaar vergelijkt. Aanzienlijke verschillen kunnen namelijk problemen binnen de organisatie aanduiden.

Belasting

Iedere ondernemer krijgt na de winstberekening te maken met de Belastingdienst. Bij een BV wordt van de winst direct een bepaald percentage aan Vennootschapsbelasting afgetrokken. Bij eenmanszaken, ZZP’ers en een V.O.F. gaat de winst mee naar de Inkomstenbelasting van de ondernemer.

Winst- en Verliesrekening in InformerOnline

In het online boekhoudprogramma van InformerOnline kun je onder het kopje ‘Overzichten’ de Winst- en Verliesrekening vinden. Alle informatie die je zelf hebt ingevoerd zet het programma automatisch om in een dergelijke rekening. In de onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van hoe de rekening er in InformerOnline uitziet.

Winst- en Verliesrekening in InformerOnline

Download de printversie

Deel dit artikel!