Ontdek de kracht van de brutowinstmarge

Ben je net begonnen als ondernemer of zzp’er, vraagt je financieel adviseur naar je verwachtingen rond de brutowinstmarge. Goede kans dat je met opgetrokken wenkbrauwen naar een antwoord zoekt, terwijl het toch een van de belangrijkste elementen is in je financiële huishouding. We leggen uit wat het betekent, óók hoe InformerOnline je snel inzicht geeft in jouw brutowinstmarge.

Bereken je brutowinstmarge als %

De brutowinstmarge is een essentiële indicator voor de winstgevendheid en concurrentiekracht van je onderneming. Het is de directe winst van de verkopen, dus zonder de vaste bedrijfskosten. Of het percentage van de omzet dat overblijft als je alle directe inkopen hebt betaald. 

Er is ook een handige formule voor:

(Omzet – kostprijs van producten) / omzet * 100%

Een voorbeeld: 

Je runt een winkel in t-shirts. De inkoopprijs is 12 euro per stuk. Je verkoopt er 40 voor de prijs van 20 euro. De omzet is 800 euro. Omdat de inkoop 480 euro bedroeg, is er een brutowinst van 320 euro. Om de brutowinstmarge te berekenen, deel je de brutowinst door de totale omzet. Dat getal vermenigvuldig je met 100%. In dit voorbeeld is de brutowinstmarge dus 40%.

Wat heb je bruto verdiend?

Met dit percentage weet je wat er bruto is verdiend. Nu lijkt die 40% brutowinstmarge niet slecht, maar hier moeten de bedrijfskosten nog wel af, zoals de huurkosten, personeelskosten, belastingen en meer. Wat overblijft, is de nettowinst van de onderneming.

Inzicht in de concurrentiepositie

De brutowinstmarge helpt te bepalen of het de moeite loont om de verkoop of dienstverlening in stand te houden. Niet alleen bereken je met dit percentage de ontwikkeling van interne marges, het geeft ook inzicht in hoe sterk je staat ten opzichte van de concurrentie. Misschien is het met een gunstige brutowinstmarge haalbaar om de verkoopprijs omlaag te brengen en daarmee marktaandeel te winnen, zónder de winst (in absolute getallen) in gevaar te brengen. 

Er zijn website’s, onder andere van de Rabobank, waar de brutowinstmarges per branche op te vragen zijn. Daar kun je dus kijken hoe je het doet ten opzichte van de rest.

Maar het kan ook worden gebruikt om de huidige bedrijfsresultaten te vergelijken met die uit het verleden. Dat is vooral handig in een markt waarin in- en verkoopprijzen vaak schommelen.

Ontdek je eigen brutowinstmarge in InformerOnline

In de boekhoudsoftware van InformerOnline is het snel inzien van je brutowinstmarge erg eenvoudig. De koppelingen met alle banken, de Belastingdienst, meerdere betaalproviders, kassasystemen en zelfs andere boekhoudprogramma’s zorgen ervoor dat je 24/7 op de hoogte bent van je financiën – en dus kunt ingrijpen zodra de brutowinstmarge daalt. En: als starter krijg je in het eerste jaar maar liefst 50% korting op het boekhoudpakket én kun je alle functies gratis testen

Drie tips om je brutowinstmarge te verbeteren

Wat kun je trouwens doen als je brutowinstmarge onder druk komt te staan? Denk eens na over deze tips:

  • Verbeter de marge door de kosten goed tegen het licht te houden. Kijk of je uit- en afval van inkoopmaterialen kunt voorkomen of beperken. Dan hoef je minder in te kopen om dezelfde omzet te halen. 
  • Koop goedkoper in. Soms kan inkopen in grotere eenheden een lagere prijs per eenheid opleveren. Door inkooporders te bundelen, of door bijvoorbeeld voor een maand of kwartaal in te kopen, kunnen de marges behoorlijk verbeterd worden. Brutale mensen hebben de halve wereld… dus vraag gewoon om korting…
  • Verbeter het voorraadbeheer. Misschien heb je nog wat oudere producten in voorraad en kun je deze meer aandacht geven bij jouw klanten, of tegen een speciale prijs op de markt brengen. Daarmee kun je hoge afboekingen voorkomen en realiseer je dus een mooie brutowinstmarge.