Nieuwe kleineondernemersregeling: wat is er veranderd?

De kleineondernemersregeling (afgekort KOR) is vanaf 1 januari 2020 ingegaan. Je kunt nu kiezen voor een vrijstelling op de btw in plaats van korting. Hoe dit precies in zijn werking gaat en hoe je je kunt aanmelden lees je in onze blog.

Hoe zat de kleineondernemersregeling (KOR) tot 2019 in elkaar? 

De kleineondernemersregeling is een regeling voor mensen die in een jaar minder dan € 1883 btw betalen. Deze ondernemers hoeven dan uiteindelijk minder of zelfs helemaal geen btw terug te betalen! De belastingdienst stelt vier voorwaarden om in aanmerking te komen voor de KOR zoals het in 2019 was:

 1. Je hebt een eenmanszaak of je onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vof (vennootschap onder firma);
 2. Je onderneming is in Nederland gevestigd;
 3. Na aftrek van de voorbelasting betaal je minder dan € 1883 btw in een kalenderjaar;
 4. Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Met de nieuwe kleineondernemersregeling komt deze KOR te vervallen. Je kunt dus niet meer kiezen voor een belastingvermindering voor de btw. Ondernemers die in de oude KOR vallen, blijven de oude KOR momenteel gebruiken totdat ze zelf actie ondernemen.

Let op: heb je als ondernemer onder de oude kleineondernemersregeling een ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan ga je automatisch over naar de nieuwe regeling. De Belastingdienst heeft diegene al een brief gestuurd.

Wat is er veranderd vanaf 2020?

Tot nu toe kregen ondernemers korting op de btw. Vanaf 2020 kunnen ondernemers én rechtspersonen ook kiezen voor een vrijstelling op de btw. Als je gebruik gaat maken van deze nieuwe kleineondernemersregeling, dan hoef je geen btw-aangifte meer te doen! Ook mag je een beperkte btw-administratie bijhouden.

Om in aanmerking te komen voor deze nieuwe regeling, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 1. Je omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar.
  Let op: bij de omzetgrens tel je ook levering en verhuur van onroerende zaken, financiële diensten en verzekeringsdiensten. Medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten tellen niet mee voor de omzetgrens.
 2. Het bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd.

Naast deze voorwaarden verandert ook een andere regel. De huidige KOR is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (zie punt 1 bij huidige kleineondernemersregeling). Met ingang van 2020 kunnen ook rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen en bv’s) de nieuwe kleineondernemersregeling.

Gevolgen nieuwe kleineondernemersregeling

Stel, je kiest voor de nieuwe kleineondernemersregeling. Wat verandert er dan voor jou?

 • Je bent vrijgesteld van btw-aangifte;
 • De btw hoeft niet meer in rekening te worden gebracht bij klanten;
 • Je kunt de btw die andere ondernemers in rekening brengen niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst;
 • Houd nog wel jouw omzet in de administratie;
 • Mocht je deelnemen aan de nieuwe kleine ondernemersregeling, dan geldt de vrijstelling voor minimaal drie jaar (tenzij je in de tussentijd boven de € 20.000 per jaar uitkomt, dan vervalt de KOR).

Denk er dus goed over na of jouw bedrijf minimaal drie jaar uit de voeten komt met de nieuwe kleineondernemersregeling. Bedenk ook dat je het recht op aftrek van de btw verliest met de nieuwe KOR. Is dit allemaal geen probleem voor jou? Dan kan je makkelijk vooruit met de nieuwe kleineondernemersregeling. Alles over de KOR vind je op de website van de Belastingdienst.

Mocht je toch meer dan € 20.000 omzetten in een kalenderjaar onder de nieuwe kleineondernemingsregeling, dan moet je weer btw-berekenen vanaf de levering/dienst waarmee je de omzetgrens overschrijdt. Vanaf dat moment moet je ook weer de normale btw-administratie bijhouden én kun je de volgende drie jaar geen gebruik maken van de KOR.

Factureren nieuwe KOR

Gebruik je al de nieuwe kleineondernemersregeling? Dan hoef je geen factuur uit te reiken, maar het mag wel. Als het factuurbedrag minder dan € 100 is, dan mag je een vereenvoudigde factuur sturen. Boven een factuurbedrag van € 100 gelden de normale factuureisen. In beide gevallen vermeld je geen btw-percentage of btw-bedrag, maar vermeld je de volgende zin: ‘factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB’ op je factuur.

Aanmelding nieuwe KOR

Wil jij gebruikmaken van de nieuwe KOR? Je kunt je aanmelden via dit formulier. Let erop: dit formulier moet via de post verstuurd worden (ook als je je weer wilt uitschrijven). De eerstvolgende mogelijkheid om mee te doen met de nieuwe KOR is per het volgende kwartaal. Meld je uiterlijk 4 weken voor de gewenste ingangsdatum aan via het formulier van de Belastingdienst.

Meer informatie over de KOR vind je op de website van de Belastingdienst.