Meerderheid ZZP’ers doet eigen boekhouding

Deze week heb ik een zeer interessant rapport van ZZP Barometer gelezen, over het gedrag van ZZP’ers m.b.t. hun financiën en administratie. Zij hebben een onderzoek gehouden onder 1732 ZZP’ers, om o.a. informatie over hun boekhouding en de gebruikte boekhoudsoftware te achterhalen. Voor mezelf leverde  dat een aantal verrassende antwoorden op. Reden te meer om met deze blogpost wat informatie met jullie hierover te delen.

Het feit dat de meerderheid van de ZZP’ers (53%) de boekhouding zelf verzorgt, komt niet als een verrassing. De boekhouding is voor hen over het algemeen niet zeer gecompliceerd, wat er mede voor zorgt dat zij op dat gebied geld kunnen besparen door een accountant of administratiekantoor uitsluitend te benaderen voor advies. Wat wel interessant is om te weten, is hoe ze dat dan zelf doen. Dankzij zo’n rapport kom je mooi te weten hoe de verhoudingen liggen en of je het zelf goed had ingeschat of dat je er totaal naast zat.

Boekhoudsoftware

Wat allereerst opvalt, is dat van de ZZP’ers die hun boekhouding zelf doen, de meerderheid nog steeds gebruikmaakt van Excel. De uitslag hiervan is als volgt:

  • Excel – 48%
  • Boekhoudsoftware geïnstalleerd op een PC – 31 %
  • Online boekhoudsoftware – 21%

Dat betekent dat een grote hoeveelheid van de ZZP’ers nog altijd vast blijft houden aan het ‘vertrouwde’ Excel, ondanks het toenemende aanbod van geschiktere programma’s. Vervolgens vraag je je af wat ze weerhoudt om niet voor een online of lokaal geïnstalleerd programma te kiezen, dat hier geheel voor is ontwikkeld en meer mogelijkheden biedt.

Online Boekhoudsoftware

Eén van de vragen tijdens het onderzoek was dan ook of de ZZP’ers wel eens hadden overwogen om online boekhoudsoftware te gebruiken. Daar werd als volgt op geantwoord:

  • Ja – 35%
  • Nee – 65%

De overgrote meerderheid heeft het dus nooit overwogen. De meest genoemde reden hiervoor was, omdat het “te duur” is. Dit was een antwoord dat ik toch niet had verwacht. Te duur? Is € 10,- per maand daadwerkelijk te duur voor een online boekhoudprogramma dat helemaal ontwikkeld is om het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken, je tijd laat besparen en waarbij je je nooit meer zorgen hoeft te maken over een back-up? Of zoekt men bewust naar een reden om maar geen afstand te hoeven nemen van het vertrouwde Excel?

Voor de ZZP’ers die wel kiezen voor online boekhoudsoftware, is “gebruiksgemak” de belangrijkste criteria waaraan het programma moet voldoen. Een andere belangrijke criteria, is de mogelijkheid om met het programma samen te kunnen werken met de boekhouder. Met andere woorden, dat de gewenste informatie op digitaal uitgewisseld kan worden, waardoor de werkzaamheden van een accountant of administratiekantoor tot een minimum worden beperkt.

Final thoughts

Of ik het nu wel of niet begrijp waarom veel ZZP’ers van Excel gebruik blijven maken, een rapport zoals deze zorgt voor heerlijke ‘food for thought’. Sommige mensen hebben nu eenmaal meer tijd nodig om de voordelen van een overstap in te zien. Echter, zodra zij klaar zijn voor de overstap, dan ontvangen we ze graag in een gespreid bedje. Of ze nu kiezen voor online boekhoudsoftware of voor een boekhoudprogramma voor Mac of Windows, wij zorgen ervoor dat alles aan de belangrijkste criteria voldoet.

De basis van online boekhouden met InformerOnline is altijd de gebruiksvriendelijkheid geweest en dat zal ook zo blijven. Boekhouden moet voor iedereen mogelijk zijn en daarom houden wij van eenvoud en overzicht. Daarnaast zijn wij een grote voorstander van het digitaal overdragen van informatie. Dat wil zeggen een geautomatiseerde koppeling tussen de gebruiker en de account of administratiekantoor. Dus of je nu al Excel los kunt laten of misschien straks, wij zijn er in ieder geval klaar voor!