Bespaar geld als ZZP’er d.m.v. de zorg- en huurtoeslag

Bespaar geld als ZZP’er d.m.v. de zorg- en huurtoeslag

Ben jij ZZP’er? Dan kan de volgende informatie jou mogelijk geld gaan besparen! Een ZZP'er heeft namelijk recht op verschillende toeslagen zoals de zorg- en huurtoeslag. In dit artikel bespreken we de belangrijkste toeslagen waar jij als ZZP’er mogelijk recht op hebt en geven we aan hoe je deze kunt aanvragen.

Heb ik recht op zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van jouw zorgverzekering. Net als voor iedere Nederlander is dit ook beschikbaar voor ZZP’ers. De zorgtoeslag is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag.

Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn.
 • Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben.
 • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering.
 • Jouw inkomen is in 2023 maximaal €38.520 per jaar als je alleenstaand bent en maximaal €48.224 per jaar als het gaat om een gezamenlijk inkomen.
 • Jouw vermogen mag in 2023 niet meer zijn dan €127.582 voor alleenstaanden en €161.329 voor partners.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage aan de huurkosten van jouw woning. Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van je huur, leeftijd en de samenstelling van je huishouden. Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je staat ingeschreven bij de gemeente op dat woonadres, samen met een eventuele partner of medebewoners.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning en dat geldt ook voor jouw eventuele partner en medebewoners.
 • Jouw vermogen is niet te hoog: In 2023 kan je huurtoeslag krijgen als jouw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger was dan €33.748. Heb je een toeslagpartner? In dat geval mag het vermogen van jullie samen op 1 januari 2023 maximaal €67.496 zijn.
 • De huurprijs is niet te hoog: In 2023 heb je recht op huurtoeslag als jouw huur niet hoger is dan €808,06. Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet - hoger zijn dan €452,20, behalve als je al een kind hebt dat bij jou woont. Dan mag de huur toch €808,06 zijn.
 • Je huurt een zelfstandige woonruimte. Je kan alleen huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte zoals een flat, een studio of een rijtjeshuis. Een zelfstandige woning heeft onderstaande eigenschappen:
 1. Een eigen woon/slaapkamer.
 2. Een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel.
 3. Een eigen wc met waterspoeling.
 4. Een eigen toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan.

Deel je de wc of keuken met andere huurders? Dan is het geen zelfstandige woning.

Hoeveel geld aan zorg-, huur- of andere toeslagen krijg ik?

Hoeveel euro je krijgt aan toeslagen hangt af van jouw persoonlijke situatie en is per toeslag verschillend. Bij bijvoorbeeld de zorgtoeslag wordt er gekeken naar jouw toetsingsinkomen en dat van jouw toeslagpartner indien relevant. Maar bij de huurtoeslag wordt er onder andere gekeken naar de hoogte van jouw inkomen en huurprijs. Je kunt op de site van de Belastingdienst een proefberekening maken van al jouw eventuele toeslagen.

Hoe vraag ik deze toeslagen aan?

Het aanvragen van toeslagen kan via ´Mijn toeslagen´ op de site van de Belastingdienst. Je kan bijvoorbeeld nog zorgtoeslag over 2023 aanvragen t/m 1 september 2024. De toeslag voor 2022 kan je helaas niet meer aanvragen.

Benieuwd naar wat wij kunnen betekenen voor jou als ZZP’er? Ervaar InformerOnline dan 30 dagen gratis of plan een kennismakingsgesprek in.

FAQ
Welke andere toeslagen zijn er?

Naast de zorg- en huurtoeslag zijn er ook andere toeslagen waar jij mogelijk recht op hebt. De andere toeslagen zijn de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Ook hiervoor kan je kinderopvangtoeslag krijgen, mits je aan de voorwaarden voldoet. Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor jouw kinderen tot 18 jaar. Die krijg je naast de kinderbijslag.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en jouw eventuele toeslagpartner aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt jouw kind in belangrijke mate.
 • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar.
 • Jij en jouw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor jouw toeslagpartner.
 • Jij of jouw partner heeft een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een voorwaarde is wel dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt.

Heb ik recht op het kindgebonden budget?

Om het kindgebonden budget te krijgen, moeten jij en jouw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
 • Je krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Jouw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Hoe hoog jouw inkomen mag zijn, hangt af van de samenstelling van jouw gezin. Op de site van de Belastingdienst kan je een proefberekening maken om te zien of u het kindgebonden budget kunt krijgen.
 • Jouw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog. Zie de onderstaande tabel hoeveel vermogen je maximaal mag verdienen op basis van jouw persoonlijke situatie.

Tabel over het maximale inkomen m.b.t het kindgebonden budget
Wat is een toeslagpartner?

Voor toeslagen wordt er gesproken over een 'toeslagpartner'. Een toeslagpartner is iemand die meetelt voor de toeslagen. Dit betekent dat het inkomen en vermogen van jullie allebei meetelt voor de toeslag, en dat jullie de toeslag samen krijgen. Jouw toeslagpartner kan jouw echtgenoot of geregistreerd partner zijn, of iemand anders die op jouw adres staat ingeschreven. Je kan maar 1 toeslagpartner hebben.

Mijn inkomen/ vermogen is veranderd, wat moet ik nu doen?

Verandert jouw inkomen of vermogen en denk je dat je misschien geen recht meer hebt op toeslag? Geef dan een nieuwe schatting van jouw inkomen of vermogen door aan de Belastingdienst.

Probeer Informer nu 30 dagen gratis
Probeer vrijblijvend en gratis 30 dagen alle functies van Informer.
Probeer gratis

B Corp Month - Wat houdt het in en wat betekent het voor jou als ondernemer?

B Corp Month is een wereldwijde campagne. Elk jaar slaan B Lab en de B Corp gemeenschap hun handen ineen om te vieren wat het betekent om B Corp te zijn.
Lees verder

Sneller winstaangifte doen dankzij de koppeling tussen Nextens en Informer

Dankzij de koppeling tussen Nextens en Informer upload je eenvoudig een brugstaat van je Informer-administrayie in de aangiftesoftware, dat bespaart veel tijd.
Lees verder

Informer en Advies voor Stichtingen lanceren rekeningschema voor ANBI’s

Waar stichtingen eerst zelf hun rekeningschema moesten aanpassen, is er nu een speciaal rekeningschema voor ANBI-stichtingen beschikbaar gesteld in Informer.
Lees verder

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis