Verplichting van de AOV voor zelfstandigen, waarom wel of waarom niet?

Verplichting van de AOV voor zelfstandigen, waarom wel of waarom niet?

Als zzp’er ben je volledig afhankelijk van je eigen inkomen. Maar wat gebeurt er als je door ziekte of een ongeval langdurig niet kunt werken? Op dat moment heb je geen inkomen meer en loop je het risico om in financiële problemen te komen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan je beschermen tegen deze risico’s. Toch heeft niet elke zzp’er een AOV afgesloten, bijvoorbeeld omdat het te duur is of omdat ze het risico zelf willen dragen. Om dit te veranderen, wordt er in Nederland gesproken over een verplichte AOV voor zelfstandigen. Lees in deze blog meer over de voor- en nadelen van een verplichte AOV voor zzp’ers en wat dit betekent voor jou als ondernemer.

Wat is de AOV precies?

AOV staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is een verzekering die ervoor zorgt dat je als ondernemer of zelfstandige een inkomen blijft ontvangen wanneer je door ziekte of een ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt en daardoor niet meer in staat bent om te werken.

Wanneer je een AOV afsluit, betaal je een premie aan de verzekeraar. Mocht je dan onverhoopt arbeidsongeschikt raken, dan keert de verzekeraar een bedrag aan je uit zodat je toch een inkomen hebt. Hoe hoog deze uitkering is en hoe lang deze duurt, hangt af van de voorwaarden die je hebt afgesproken met de verzekeraar. Over het algemeen geldt: hoe hoger de premie, hoe hoger de uitkering en hoe langer deze duurt.

Het is belangrijk om je goed te verdiepen in de voorwaarden van de AOV voordat je deze afsluit. Zo zijn er verschillende vormen van AOV’s met elk hun eigen voorwaarden en premies. Ook kan het verstandig zijn om een onafhankelijk financieel adviseur in te schakelen om je te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Wat zijn de nieuwe kabinetsplannen?

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de zelfstandigen het niet zou redden als ze door ziekte of een ongeval komen te vervallen. Het kabinet heeft daarom plannen om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen in te voeren. Naar verwachting zal er in het voorjaar van 2024 een wetsvoorstel hierover worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Deze verplichte verzekering heeft dus als doel zelfstandige ondernemers, inclusief zzp’ers, beter te beschermen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Met de verplichte AOV worden zelfstandige ondernemers ook beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, waardoor de kosten en risico’s voor de samenleving naar verwachting zullen verminderen.

Wat houdt de verplichte AOV precies in?

De verplichte verzekering is bedoeld voor alle ondernemers die inkomstenbelasting betalen (ib-ondernemers) en hun meewerkende echtgenoten. Directeur-grootaandeelhouders en resultaatgenieters, die belasting betalen over inkomsten uit overig werk zoals bijbaantjes, lezingen of vrijwilligerswerk, vallen niet onder de verplichte verzekering.

Belangrijke punten van de verplichte AOV voor zelfstandige ondernemers:

 1. Als zelfstandige ondernemers ontvang je maximaal 70% van hun inkomen in de laatste maand van het werk (tot maximaal 143% van het minimumloon).
 2. Het maximale bedrag dat je als ondernemer kunt ontvangen is 100% van het minimumloon.
 3. De premie voor de verzekering zal waarschijnlijk tussen 7,5% en 8% van jouw inkomen bedragen.
 4. Na een wachttijd van een jaar kan je als zelfstandig ondernemer aanspraak maken op de uitkering.
 5. De verzekering geldt tot de AOW-leeftijd.
 6. Je kunt aanvragen voor de verzekering indienen bij het UWV.
 7. Ongeacht de situatie krijg je als zelfstandige een verzekering met dezelfde voorwaarden.
 8. Er wordt nog onderzocht of zelfstandigen op een later moment kunnen kiezen voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering met vergelijkbare dekking en premie.

Wat zijn de voordelen van het verplichten van de AOV?

Een aantal voordelen van het hebben van een AOV zijn al genoemd, maar hier nog even alle verschillende voordelen:

 • Bescherming tegen financiële risico’s

Zoals ook al eerder vermeld, biedt een verplichte AOV voor zelfstandigen bescherming aan zzp’ers tegen de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. Wanneer je dus als zzp’er door ziekte of een ongeval niet meer kan werken, ontvangt je nog steeds een inkomen.

 • Gelijktrekken van concurrentiepositie

Met een verplichte AOV wordt de concurrentiepositie tussen werknemers en zzp’ers gelijker getrokken. Werknemers zijn via hun werkgever immers al verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

 • Voorkomen van ‘free riders’

Het verplichten van een AOV voorkomt dat sommige zzp’ers bewust geen verzekering afsluiten en daarmee als ‘free rider’ profiteren van de sociale zekerheid zonder hiervoor premie te betalen.

 • Collectiviteit

Het verplichten van een AOV voor zzp’ers kan leiden tot een grotere collectiviteit. Dit kan ervoor zorgen dat premies dalen en dat er betere voorwaarden worden afgesproken.

 • Meer zekerheid voor opdrachtgevers

Wanneer een zzp’er verplicht een AOV moet afsluiten, geeft dit meer zekerheid aan opdrachtgevers. Zij weten namelijk dat in geval van arbeidsongeschiktheid, jij als ondernemer, nog steeds een inkomen hebt en daardoor minder kwetsbaar bent.

Wat zijn de nadelen van het verplichten van de AOV?

Het verplichten van een AOV voor zzp’ers heeft dus verschillende voordelen. Echter zijn er ook nadelen verbonden aan het verplichten van een AOV voor zzp’ers. Ook de nadelen hebben wij weer even voor jou op een rijtje gezet:

 • Extra kosten

Een verplichte AOV kan leidt tot extra kosten voor ondernemers. Met name zzp’ers met een laag inkomen zullen hier de dupe van zijn. Hierdoor kan het minder aantrekkelijk worden om als zzp’er te werken.

 • Beperking van keuzevrijheid

Het verplichten van een AOV beperkt jouw keuzevrijheid als zzp’ers. Je moeten immers verplicht een AOV afsluiten, ook als je zelf een andere manier had gevonden om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

 • Mogelijke beperking van innovatie

Een verplichte AOV kan leiden tot minder innovatie onder zzp’ers. Ondernemers hebben immers minder financiële ruimte om te investeren in nieuwe ideeën en projecten.

 • Administratieve lasten

Het verplichten van een AOV brengt administratieve lasten met zich mee voor zowel jou als ondernemer en voor de overheid. Zo moeten de premies betaald worden en moet er controles plaatsvinden om te kijken of ondernemers daadwerkelijk een AOV hebben afgesloten.

Het runnen van een eigen bedrijf brengt vele uitdagingen met zich mee, waaronder het beheer van je financiën. Met een online boekhoudprogramma zoals Informer, kun je je financiën op een georganiseerde en efficiënte manier beheren. Test Informer nu 30 dagen gratis!

FAQ
Probeer Informer nu 30 dagen gratis
Probeer vrijblijvend en gratis 30 dagen alle functies van Informer.
Probeer gratis

B Corp Month - Wat houdt het in en wat betekent het voor jou als ondernemer?

B Corp Month is een wereldwijde campagne. Elk jaar slaan B Lab en de B Corp gemeenschap hun handen ineen om te vieren wat het betekent om B Corp te zijn.
Lees verder

Sneller winstaangifte doen dankzij de koppeling tussen Nextens en Informer

Dankzij de koppeling tussen Nextens en Informer upload je eenvoudig een brugstaat van je Informer-administrayie in de aangiftesoftware, dat bespaart veel tijd.
Lees verder

Informer en Advies voor Stichtingen lanceren rekeningschema voor ANBI’s

Waar stichtingen eerst zelf hun rekeningschema moesten aanpassen, is er nu een speciaal rekeningschema voor ANBI-stichtingen beschikbaar gesteld in Informer.
Lees verder

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis