Eenmanszaak of BV? Wat is voor jou de beste keuze?

Eenmanszaak of BV? Wat is voor jou de beste keuze?

Bij de oprichting van je eigen bedrijf is de keuze van een rechtsvorm één van de eerste beslissingen die je neemt. Van de 10 rechtsvormen die Nederland kent, zijn de eenmanszaak en BV veruit het populairst onder ondernemers. Volgens de statistieken van het CBS, bestaan de Nederlandse bedrijven op dit moment voor 60% uit eenmanszaken en voor 21% uit BV’s. Daarmee vertegenwoordigen deze 2 rechtsvormen 81% van alle bedrijven in Nederland.

De vraag “Moet ik nu kiezen voor een eenmanszaak of BV?”, is daarom begrijpelijkerwijs een veel voorkomende vraag bij startende ondernemers. Echter, ook ondernemers die reeds een eenmanszaak hebben, vragen zich regelmatig af of het niet verstandig is om over te stappen naar een BV. Aan de hand van deze blogpost, probeer ik wat meer duidelijkheid te scheppen over dit onderwerp. Dat zal ik doen door dieper in te gaan op een aantal verschillen tussen een eenmanszaak en een Besloten Vennootschap.

Wil je een bedrijf beginnen of overweeg je over te stappen naar een andere rechtsvorm? Wat is voor jou de beste keuze? Een eenmanszaak of een BV?

Hoe is de financiële aansprakelijkheid?

Wat de financiële aansprakelijkheid betreft, zit er een groot verschil tussen een eenmanszaak en een BV. Dit aspect is bij de meeste ondernemers wel bekend en is voor sommigen een gegronde reden om te kiezen voor een BV.

– Aansprakelijkheid eenmanszaak

Bij een eenmanszaak ben je zowel met je privé- als zakelijk vermogen voor de volle 100% verantwoordelijk voor je schulden. Niet alleen je zakelijke schulden kunnen worden verhaald op je privévermogen, maar ook je privéschulden kunnen verhaald worden op je zakelijke vermogen. Als eenmanszaak heb je geen ‘rechtspersoonlijkheid’ en dat betekent dat er geen verschil wordt gemaakt tussen het vermogen van het bedrijf en je persoonlijke bezittingen. Indien je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kan bij ingebrekestelling ook je partner voor de schulden aansprakelijk worden gesteld. Wanneer jij de schulden niet kan voldoen en met je eenmanszaak failliet gaat, word je persoonlijk failliet verklaard.

De financiële aansprakelijkheid van een eenmanszaak klinkt nu misschien heel griezelig, maar je moet het verhaal binnen de context blijven zien. Als jij met jouw bedrijf weinig financiële risico’s loopt, bijvoorbeeld wanneer jij als ZZP’er alleen maar je diensten verhuurt, dan hoeft de aansprakelijkheid geen doorslaggevende factor te spelen in jouw keuze.

– Aansprakelijkheid BV

In tegenstelling tot een eenmanszaak wordt je met een BV gezien als ‘rechtspersoon’ . Dat betekent dat schulden in principe alleen verhaald kunnen worden op het vermogen van de BV en niet op je privévermogen. Ik spreek hier over ‘in principe’, want het betekent niet dat jij als persoon volledig onschendbaar bent. Als blijkt dat jij een wanbeleid hebt gevoerd en dat deze constatering bijvoorbeeld de reden is waarom jij met jouw BV failliet bent gedaan, dan kan de schuld alsnog worden verhaald op je privévermogen.

Uitgaande dat jij op een verantwoorde wijze sturing geeft aan jouw BV en hoge financiële risico’s loopt, dan is een BV aantrekkelijk. Bijvoorbeeld wanneer jij veel afneemt van leveranciers en een grote voorraad hebt. Met andere woorden, wanneer jij als bedrijf hoge kosten hebt en met je bedrijfsvoering meer risico’s moet nemen.

Hoe eenvoudig is de oprichting?

De oprichting van een eenmanszaak is altijd al eenvoudig geweest. Echter, sinds 1 oktober 2012 is het verplichte startkapitaal van minimaal € 18.000,- bij de oprichting van een Besloten Vennootschap komen te vervallen. De keuze voor deze rechtsvorm is daardoor een stuk laagdrempeliger geworden.

– Oprichting eenmanszaak

Eenvoudiger dan het oprichten van een eenmanszaak kan bijna niet. Het enige wat je hoeft te doen, is een afspraak maken bij de KvK voor de inschrijving in het Handelsregister. Tijdens je bezoek wordt jouw bedrijf ingeschreven en wordt tevens een adviesgesprek gehouden. Wanneer jij vervolgens na het betalen van een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50,- de KvK verlaat, ben jij officieel ‘ondernemer’ en eigenaar van een eenmanszaak.

Alhoewel een ondernemersplan voor de oprichting van een eenmanszaak (die financieel onafhankelijk is) niet verplicht is, raad ik wel altijd aan om er één te schrijven. Het is een leidraad om je bedrijf meer vorm te geven en het verplicht je om goed na te denken over bijvoorbeeld je doelgroep en mogelijke obstakels.

– Oprichting BV

Sinds het wegvallen van het verplichte startkapitaal van € 18.000, ligt het oprichten van een BV binnen ieders handbereik. Je bepaalt nu zelf wat jouw startkapitaal is, met een minimuminleg van (een symbolische) € 0,01. Voor de oprichting van een BV ga je niet langs de KvK, maar dien je een notaris in te schakelen. De notaris stelt de notariële akte van je BV op en verzorgt meestal ook de inschrijving in het Handelsregister. De kosten hiervan bedragen meestal van een paar honderd euro tot ruim € 1.000,-. Omdat de kosten voor de oprichting van je Besloten Vennootschap per notaris flink kan verschillen, loont het om niet alleen in je directe omgeving op zoek te gaan naar een geschikte notaris.

Alhoewel je voor het oprichten van een BV wat meer moeite moet doen en de kosten hoger liggen, kan de oprichting niet meer als ‘lastig’ worden bestempeld. De extra handelingen en kosten bij het oprichten van je BV, zouden geen belemmering mogen vormen als een BV op andere vlakken geschikter voor jou is dan een eenmanszaak.

Zijn er bijkomende (terugkomende) kosten?

Naast de eenmalige kosten bij de oprichting van een eenmanszaak of BV, wil je natuurlijk weten of er nog overige (terugkomende) kosten zitten aan de gekozen rechtsvorm.

– Kosten eenmanszaak

Bij een eenmanszaak zijn de kosten heel simpel. Tot 2013 had je naast de eenmalige inschrijfvergoeding ook nog een jaarlijkse bijdrage aan de KvK. Doordat deze jaarlijkse bijdrage is komen te vervallen, heb je verder geen terugkomende kosten die aan de eenmanszaak zijn verbonden. Na je inschrijving heb je dus alleen nog maar kosten die inherent zijn aan je bedrijfsvoering.

– Kosten BV

De standaardkosten van een BV zijn hoger dan die van een eenmanszaak. Het begon natuurlijk al met de notariskosten bij de oprichting. Daarnaast ben je als BV wettelijk verplicht om openheid te geven over je financiën. Daarom moet je elk jaar een jaarrekening deponeren bij de KvK. Alhoewel er aan het deponeren van deze jaarrekening geen kosten zijn verbonden, moet je waarschijnlijk wel kosten maken om de jaarrekening op te laten stellen. Bovendien is over het algemeen de boekhouding van een BV gecompliceerder dan die van een eenmanszaak, waardoor het bijhouden hiervan ook mogelijk hogere kosten met zich meebrengt. Denk hierbij aan het uitbesteden van een deel van je administratie of het inwinnen van advies via een accountants- of administratiekantoor.

Wat zijn de salarisvereisten?

Bij het uitkeren van een salaris heb je bij een eenmanszaak meer vrijheid dan bij een BV. Voor een BV kan er echt gesproken worden over door de fiscus opgelegde salariseisen, terwijl je als eenmanszaak zelf die eisen bepaalt.

– Salaris eenmanszaak

Het salaris dat jij jezelf als eenmanszaak geeft, kent geen opgelegd minimum. Afhankelijk van je inkomsten bepaal jij zelf wat je als salaris uitkeert. In het geval van een ZZP’er zal je hoogstwaarschijnlijk heel je winst uitkeren als salaris. Je omzet minus jouw kosten is je bruto winst. Als je daar de af te dragen inkomstenbelasting van aftrekt, hou je de netto winst over en dat is wat je jezelf als eenmanszaak maximaal aan salaris kan uitkeren. Aan de hand van het beoogde salaris kan je jezelf een doel stellen en berekenen welke omzet daarvoor nodig is.

– Salaris BV

Bij een BV word je niet gezien als eigenaar van het bedrijf, maar als directeur. Omdat je met een Besloten Vennootschap ook te maken hebt met aandelen, wordt er gesproken over een directeur-grootaandeelhouder (dga). Als directeur ben je verplicht om jezelf een salaris te geven en daar is door de fiscus een minimum aan gegeven. De afgelopen jaren is het minimum jaarsalaris steeds met € 1.000,- verhoogd en voor 2014 vastgesteld op € 44.000,-. Afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent, kan het vereiste minimumsalaris door de fiscus zelfs hoger worden gesteld.

Uiteraard is het als startende ondernemer begrijpelijk dat jij je afvraagt hoe je in vredesnaam met je BV aan die salariseisen kan voldoen. Gelukkig kan je hiervoor bij de belastinginspecteur een verzoek indienen om voor de eerste 2 of 3 jaar van je BV het verplichte dga-loon te verlagen of hiervan vrij te stellen. Voor meer gedetailleerde en recente informatie hieromtrent, raad ik aan om contact op te nemen met een belastingkantoor. Zij kunnen jou hier het beste advies over geven.

Welke rechtsvorm is fiscaal aantrekkelijker?

Samen met de aansprakelijkheid, is de fiscale aantrekkelijkheid van een rechtsvorm de voornaamste reden voor ondernemers om te kiezen voor een eenmanszaak of BV. Over het algemeen wordt de regel gehanteerd dat een BV pas fiscaal aantrekkelijker wordt dan een eenmanszaak, bij een winst van meer dan € 150.000,-.

– Belastingen eenmanszaak

Het grote belastingvoordeel bij de eenmanszaak zit in de aftrekposten. Zaken zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de MKB winstvrijstelling, zorgen ervoor dat je over een groot eerste deel van je winst geen belasting hoeft te betalen. Door deze aftrekposten komt de nettowinst van je eenmanszaak lager uit, waardoor je over een lager bedrag inkomstenbelasting betaalt. De belasting over deze winst is alleen wel hoger dan de vennootschapsbelasting die een BV betaalt over zijn winst. Echter, zolang de winst onder de € 150.000,- zit, blijft een eenmanszaak fiscaal voordeliger.

– Belastingen BV

Bij een eenmanszaak wordt over de winst alleen inkomstenbelasting betaald. Bij een Besloten Vennootschap is de constructie iets ingewikkelder. Over het dga-loon moet, net als bij het salaris van een eenmanszaak, inkomstenbelasting worden afgedragen. Aanvullend op het salaris kan een deel van de winst als dividend worden uitgekeerd. Dit tarief is lager dan het tarief van de inkomstenbelasting. Dat is mede de reden waarom de fiscus bij een BV een minimumsalaris voor de dga vaststelt. Zo wordt voorkomen dat een salaris alleen in dividend wordt uitgekeerd. Over het restant van de winst moet vervolgens vennootschapsbelasting worden afgedragen. Net als met de inkomstenbelasting werkt dit met staffels, echter het tarief ligt vele malen lager.

Conclusie

De eenmanszaak is een eenvoudige rechtsvorm, die gemakkelijk is op te richten. Zeker voor ZZP’ers blijft dit vaak fiscaal het aantrekkelijkst. De meeste ZZP’ers zullen geen winsten behalen die uitkomen boven de € 150.000,- en de aansprakelijkheid is ook maar relatief. Als jij lage kosten hebt, dan is het financiële risico niet zo groot en met een BV kan je immers alsnog persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als wordt aangetoond dat een faillissement door wanbeleid is ontstaan.

Uiteraard is een BV het overdenken waard als je met jouw bedrijf hoge financiële risico’s loopt, die horen in de branche waarin jij opereert. Ook wanneer jouw winst onder de € 150.000,- blijft, kan dat toch een reden zijn om voor een Besloten Vennootschap te kiezen. Het oprichten van een BV mag geen obstakel meer vormen bij het kiezen van deze rechtsvorm. De terugkomende kosten zijn dan misschien wel hoger, maar als een BV fiscaal aantrekkelijker wordt, dan neem je deze kosten voor lief.

Al met al denk ik dat het fiscale voordeel de grootste doorslaggevende factor zal zijn bij je keuze voor een eenmanszaak of BV. Je bent natuurlijk geen dief van je eigen portemonnee en er zijn zat leuke dingen te bedenken waar jij je welverdiende geld liever aan uitgeeft dan aan de Belastingdienst. Daarom blijft het ook voor goedlopende eenmanszaken aantrekkelijk om over te stappen, wanneer de grens van het fiscale voordeel van een eenmanszaak of BV in zicht komt.

Wat is voor jou de voornaamste reden om te kiezen tussen een eenmanszaak of een BV?

FAQ
Probeer Informer nu 30 dagen gratis
Probeer vrijblijvend en gratis 30 dagen alle functies van Informer.
Probeer gratis

Waar moet je als ZZP'er zijn om te Netwerken? - 4 Uitgebreide Tips

Hoe vind je nieuwe opdrachtgevers als zzp'er, blijf je in contact met vakgenoten en ontdek je kansen om te netwerken? Ontdek het allemaal in deze blog!
Lees verder

B Corp Month - Wat houdt het in en wat betekent het voor jou als ondernemer?

B Corp Month is een wereldwijde campagne. Elk jaar slaan B Lab en de B Corp gemeenschap hun handen ineen om te vieren wat het betekent om B Corp te zijn.
Lees verder

Sneller winstaangifte doen dankzij de koppeling tussen Nextens en Informer

Dankzij de koppeling tussen Nextens en Informer upload je eenvoudig een brugstaat van je Informer-administrayie in de aangiftesoftware, dat bespaart veel tijd.
Lees verder

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis