Collectieve pensioenregeling voor ZZP’ers vanaf 2015

Gisteren is er vanuit de Nederlandse politiek goed nieuws voor ZZP’ers naar buiten gekomen. Alhoewel door bezuinigingen per 2015 o.a. de starters- en zelfstandigenaftrek komt te vervallen en de ‘winstbox’ wordt geïntroduceerd, is er nu dan eindelijk goed nieuws voor datzelfde jaar. Per 2015 kunnen ZZP’ers namelijk gebruikmaken van een collectieve pensioenregeling waarbij de deelname, tot opluchting van vele zelfstandigen, vrijwillig is.

Vrijwillige deelname

Als het aan Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken had gelegen, was de deelname aan een pensioenregeling voor ZZP’ers verplicht geweest. Dit was iets waar veel zelfstandigen niet op zaten te wachten. In een onzekere periode waarbij er toch al druk op de inkomsten ligt, eveneens verplicht geld moeten afdragen voor je pensioen.

Alhoewel ter bescherming misschien goed bedoeld, zijn veel ZZP’ers er juist trots op dat ze zelf hun ‘zaken’ kunnen regelen en is dat voor sommige zelfstandigen juist ook de reden geweest om over te stappen van een vast dienstverband naar het werken als ZZP’er. Daarom zal  het voor hen een grote opluchting zijn dat het kabinet en de belangenorganisaties van zelfstandigen dit akkoord over de collectieve pensioenregeling hebben bereikt.

Flexibele inleg

Wat de zelfstandigen ook wel goed in de oren zal klinken, is dat de inleg voor de pensioenfonds flexibel is. Wanneer je ervoor kiest om deel te nemen aan de collectieve pensioenregeling, houd je dus nog wel controle over je eigen bijdrage. Bij de wisselende inkomsten van een ZZP’er, is het fijn dat je zelf kan bepalen wat je er periodiek aan uit kan geven.

Bijstand

In december had het kabinet gelukkig al besloten dat het pensioenvermogen niet aangesproken hoeft te worden om in gebruik te kunnen maken van de bijstand. Dat op zich was al een geruststelling voor ZZP’ers die in zwaar vaarwater verkeren.

Voor- en nadelen collectieve pensioenregeling

Het wel of niet deelnemen aan de collectieve pensioenregeling, is natuurlijk afhankelijk van de voor- en nadelen. Sommige ZZP’ers hebben zelf al voor een opbouw van hun pensioen gezorgd, dus waarom zouden ze dan overstappen?

Voordeel – lagere premies

Het grootste voordeel van een collectieve pensioenregeling, is dat het goedkoper wordt om je pensioen te regelen. Door het collectief liggen de premies lager en dat maakt het natuurlijk erg aantrekkelijk. Als je het positief bekijkt, kost het je dus minder om als zelfstandige op deze manier je pensioen op te bouwen. Uiteraard klopt dit als je niet nadenkt of de kanttekeningen.

Nadeel – pensioen bij een beleggingsinstelling

Wat zijn deze kanttekeningen dan? Nou, dat jouw pensioen komt te liggen bij een beleggingsinstelling. De afgelopen tijd is de pensioengerechtigde bevolkingsgroep gekort op hun pensioen juist door het ‘misbeleid’ van deze beleggingsinstellingen. Sommigen zullen er dan ook geen goed gevoel bij hebben dat ze, alhoewel tegen lagere kosten, hun pensioen meer uit handen geven. Laten we hopen dat men geleerd heeft van de fouten en minder risicovol met onze pensioencenten omgaat. Het geld zal echter wel worden belegd door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk en met lage uitvoeringskosten.

Conclusie

Het is fijn om te merken dat er serieus naar de wensen van ZZP’ers wordt geluisterd en dat er belangenorganisaties zoals ZZP Nederland zijn die de stem van de zelfstandigen verkondigt. Ik zeg in ieder geval, “Goed gedaan politiek!”. Een toereikende hand met een collectieve pensioenregeling, maar toch met behoud van de vrijheid waar de zelfstandige zo op gesteld is. Ik hou daarvan!