Wat is de Current Ratio?

De Current Ratio is een kengetal in de boekhoudwereld dat iets kan zeggen over de liquiditeit. Oftewel, of je als ondernemer aan je korte termijn verplichtingen kunt voldoen. In Nederland noemen we het ook wel de Algemene Liquiditeitsratio. De Current Ratio onderzoekt of alle korte termijn verplichtingen kunnen worden voldaan uit de vlottende activa.

Waarom Current Ratio?

Zowel de Current- als de Quick ratio laten de liquiditeit van een bedrijf zien. Daarom verschilt het per bedrijf welke je gebruikt. De Current Ratio is handig voor bedrijven die hun producten snel verkopen. Een voorbeeld is een supermarkt, die krijgen ‘s ochtends de producten binnen. Deze worden meestal dezelfde dag nog verkocht. Dat betekent dus dat de voorraad snel wordt omgezet in geld. Daarom is het beter om de voorraad tot liquide middelen te rekenen.

De Current Ratio berekenen

De vlottende activa zijn de activa waarvan verwacht wordt dat deze binnen 1 jaar, en dus op korte termijn, omgezet kunnen worden in geld. Denk hierbij aan inventarissen of debiteuren. Het kort vreemd vermogen zijn alle externe financieringen met een looptijd korter dan 1 jaar. Hierbij kun je denken aan crediteuren of nog te betalen belastingen.

De formule van de Current Ratio ziet er dan als volgt uit:

Vlottende activa / kort vreemd vermogen

Berekening Current Ratio

Berekening Current Ratio

In dit geval is de Current Ratio dus 10.941,30/6.288,64= 1,7

Deze cijfers zijn gehaald uit het online boekhoudprogramma van InformerOnline. Hier kun je handmatig je Current Ratio berekenen. Eerst moet je dan wel de Vlottende Activa en het Vreemd Vermogen Kort uit de balans halen.

Wat is een goede Current Ratio?

Een gezonde waarde van de Current Ratio zou boven de 1 liggen. Helaas kan in de groep vlottende activa ook voorraad zitten die niet binnen een jaar om kan worden gezet in geld of facturen van debiteuren die niet gaan betalen. Daarom is het veiliger om een waarde tussen de 1,5 en 2 na te streven.

Aan de andere kant wordt een te hoge Current Ratio ook niet als goed ervaren, omdat er dan relatief veel liquide middelen zijn waar niets mee gedaan wordt.

Download de printversie

Deel dit artikel!