Factuur voorbeeld

Laatst gewijzigd

11/9/2023

Flow Library Asset 4

Factuur voorbeeld

Ben je op zoek naar een factuur voorbeeld? Op deze pagina laten we je zien wat er allemaal op een factuur moet staan en hoe een factuur eruit ziet.

Factuur voorbeeld met alle eisen

Wat hoort er allemaal op een factuur?

Er zijn spelregels voor het maken van een verkoopfactuur. Zo wil de Belastingdienst dat jij bepaalde zaken op je facturen vermeld. Ook op de facturen die jij van anderen ontvangt moet al deze informatie zichtbaar zijn. Deze spelregels worden ook wel de Factuureisen van de Belastingdienst genoemd.

Bekijk alle factuureisen van de Belastingdienst hieronder:

1. Adres van de klant

Natuurlijk moet het duidelijk zijn aan wie je een factuur stuurt. Het adres van de klant moet je daarom ook duidelijk vermelden.

2. Jouw adres

Naast de adresgegevens van jouw klant wil de Belastingdienst ook duidelijk zien wie, en namens welk bedrijf, de factuur heeft verstuurd. Het is daarom ook erg belangrijk je eigen adres op de factuur te vermelden.

3. Uniek volgnummer

Iedere factuur in de boekhouding moet een uniek volgnummer (factuurnummer) hebben. In het factuur voorbeeld zie je dat ook een jaartal wordt gebruikt in het volgnummer. Dit is niet verplicht, maar kan wel zorgen voor een meer overzichtelijke administratie.

4. Datum van levering

In sommige gevallen kan het gebeuren dat de levering van de producten of diensten in een andere periode valt dan de factuurdatum. Dit kan bijvoorbeeld bij een betaling vooraf of achteraf. Om toch goed te kunnen achterhalen in welke periode de producten of diensten zijn geleverd, is het belangrijk om ook de datum van levering te vermelden. Op het factuur voorbeeld kun je goed zien dat de datum van de levering is vermeld op de factuurregels.

5. Btw nummer

Het is erg belangrijk om je eigen btw nummer op de factuur te vermelden. Als ondernemer ben je doorgaans namelijk verplicht om een gedegen (btw) administratie te voeren.

6. KvK nummer

Ieder bedrijf, of iedere persoon die zich als bedrijf wil gedragen, schrijft zich in Nederland in bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is dan ook verplicht om dit nummer op je verkoopfacturen te vermelden.

7. Factuurdatum

Om vast te stellen op welk moment de factuur is verstuurd, ben je als ondernemer verplicht om naast het factuurnummer ook de factuurdatum te plaatsen. Op die manier is altijd duidelijk bij welke periode de door jou geleverde prestatie hoort.

8. Btw Tarief

Producten en diensten kunnen een verschillend btw tarief hebben. Zo wordt over veel voedingsmiddelen 6% btw (straks misschien 9%) en over veel luxe-producten 21% btw gerekend. Het is verplicht om alle gebruikte btw tarieven duidelijk en gesplitst op de factuur te vermelden. Zo zie je in het factuur voorbeeld duidelijk dat er twee btw tarieven op één verkoopfactuur zijn gebruikt.

9. Overzicht van de producten of diensten

Op de factuur moet duidelijk vermeld staan welke producten of diensten zijn geleverd. Een factuur is als het ware de samenvatting van een transactie tussen twee partijen.

10. Prijs van de producten of diensten

Ieder product of iedere dienst heeft een bepaalde verkoopprijs. Dit is de prijs die de verkopende partij afspreekt met de kopende partij. Uiteraard wordt deze prijs nauwkeurig vastgelegd op de verkoopfactuur zodat hier later geen misverstanden over kunnen bestaan.

11. Aantal/ hoeveelheid

Natuurlijk is het ook noodzakelijk om op de factuur te vermelden hoe veel of hoe vaak de product of dienst is geleverd. In het factuur voorbeeld is hiervoor zelfs een aparte kolom opgenomen.

12. BTW bedrag

Aangezien er verschillende BTW tarieven zijn, zijn er natuurlijk ook verschillende BTW bedragen. Deze bedragen dienen ook afzonderlijk op de facturen vermeld te worden. Op het factuur voorbeeld zie je duidelijk de BTW bedragen bij de BTW percentages staan.

Factuur voorbeeld in Word, Excel of PDF?

Ben je op zoek naar een factuur voorbeeld in Word-, Excel-, of PDF-formaat? Overweeg eerder om een online boekhoudprogramma te gebruiken, dan weet je namelijk zeker dat je geen fouten maakt op facturen. Bovendien kun je facturen direct versturen en worden ze automatisch verwerkt na betalingen.

Meer informatie over online factureren

Jouw facturen in UBL formaat?

UBL is de elektronische versie van een factuur. Een modern boekhoudprogramma als InformerOnline kan deze facturen automatisch inlezen en verwerken. Factureer jij naar de overheid? Dan is het sturen van een elektronische factuur zelfs verplicht. Met InformerOnline verstuur jij je verkoopfacturen standaard in UBL formaat naar je klanten. Daar zullen ze vast blij mee zijn! :-)

Factuur voorbeeld in jouw huisstijl

Het is belangrijk dat jouw verkoopfactuur er professioneel uitziet. Fouten in factuurinformatie en lay-out geven een slechte indruk. Met online factureren worden zaken als factuurnummers en -data automatisch ingevuld. Daarnaast kun je een verkoopfactuur maken die precies in jouw huisstijl is. Zo stuur je eenvoudig en snel een professionele factuur naar je klanten.

Meer over online factureren →

templates online factureren

Herinneringen en Aanmaningen sturen

Het kan zijn dat een klant jouw online factuur niet op tijd betaald. Het kan dan nodig zijn om een herinnering te sturen. Met InformerOnline houd je altijd inzicht in jouw debiteuren. Bovendien kun je eenvoudig actie ondernemen als het nodig is.

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis
// After fetching data, update the DOM or perform any other necessary actions