Wettelijke incassokosten

Vorige week schreef ik in mijn blogpost over de wettelijk vastgelegde betalingstermijnen. In het verlengde daarvan wil ik deze week de incassokosten bespreken, zoals het sinds 1 juli 2012 in de wet is vastgelegd. Het is al vervelend genoeg wanneer rekeningen niet op tijd worden betaald, dus is het des te belangrijker om te weten hoe je daar wettelijk in wordt ondersteund en wat de voorwaarden zijn.

Wanneer mag je incassokosten in rekening brengen?

Voordat je incassokosten in rekening mag brengen, moet er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Incassokosten mag alleen in rekening worden gebracht wanneer:

  • de betalingstermijn is verstreken en de debiteur de betaling niet heeft voldaan;
  • er een aanmaning (herinnering) is verstuurd;
  • de betaling binnen 14 dagen na ontvangt van de aanmaning nog steeds niet heeft plaatsgevonden.

Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat ook voor de aanmaning een aantal voorwaarden zijn opgesteld. Alleen de vermelding dat er betaald moet worden, is namelijk niet voldoende.

In een aanmaning moet staan:

  • dat de openstaande factuur binnen 14 dagen moet zijn betaald;
  • dat incassokosten in rekening wordt gebracht wanneer na die 14 dagen de rekening nog steeds niet is voldaan;
  • wat de hoogte is van die incassokosten.

Wanneer aan alle hierboven genoemde voorwaarden is voldaan, dan sta je volledig in je recht om de debiteur te belasten met incassokosten.

Incassokosten berekenen

De volgende vraag is dan natuurlijk, wat is de hoogte van de incassokosten die je in rekening mag brengen? In de wet is daarvoor een minimum en een maximum vastgesteld. Het staat je dus vrij om zelf de hoogte van de incassokosten te bepalen, mits je binnen de vastgestelde grenzen blijft. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote vorderingen.

Kleine vorderingen

Onder kleine vorderingen, worden openstaande facturen met een bedrag tot € 266,67 gerekend. Hiervoor mag maximaal € 40,- aan incassokosten in rekening worden gebracht.

Grote vorderingen

Bij grote vorderingen (vanaf € 266,67) wordt de maximale incassokosten in staffels berekend. Hierbij geldt een minimum van € 40,- en een maximum van € 6.675,- wat in rekening mag worden gebracht.

Voor het berekenen van de maximale incassokosten, worden de volgende staffels gebruikt:

Staffels Maximale incassokosten
Over de eerste € 2.500,- 15%
Over de volgende € 2.500,- 10%
Over de volgende € 5.000,- 5%
Over de volgende € 190.000,- 1%
Over het meerdere 0,5%

Hulpprogramma incassokosten

De regels zijn duidelijk, maar soms kan een beetje hulp geen kwaad. Wil je snel de maximale incassokosten bereken, dan kan je gebruikmaken van het handige hulpprogramma van schuldinfo.nl. Als mede-ondernemer hoop ik natuurlijk dat je hier niet vaak gebruik van hoeft te maken, maar helaas hebben we dat niet altijd zelf in de hand.