Prinsjesdag 2023: Wat gaat er veranderen voor ondernemers?

Prinsjesdag 2023: Wat gaat er veranderen voor ondernemers?

Prinsjesdag zit er weer op en dat betekent dat er voor jou als ondernemer weer een aantal veranderingen zullen optreden. Zo zal de zelfstandigenaftrek weer verder worden afgebouwd, de energieinvesteringsaftrek zal dalen en het minimumuurloon wordt ingesteld. Benieuwd wat er nog meer allemaal gaat veranderen? Wij hebben voor jou als ondernemer alle belangrijkste plannen op een rijtje gezet.

Zelfstandigenaftrek daalt verder

Als jij als ondernemer gebruik maakt van de zelfstandigenaftrek, betekent dit dat je over een gedeelte van je winst geen belasting hoeft te betalen. Je komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek als je voor de inkomstenbelasting, je aan het urencriterium voldoet en als je aan het begin van dit kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt. Om een deel van de lastenverlichting voor burgers te betalen en om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen wordt nu de zelfstandigenaftrek jaarlijks afgebouwd tot 2027. Hieronder een overzicht van de zelfstandigenaftrek per jaar:

  • 2022 - € 6.310
  • 2023 - € 5.030
  • 2024 - € 3.750
  • 2025 - € 2.470
  • 2026 - € 1.200
  • 2027 - € 900

Veranderingen in de inkomstenbelasting

Box 1

In de eerste belastingschijf van de inkomstenbelasting, dit betreft inkomens tot €75.624, stijgt het belastingpercentage met 0,04 procentpunt van 36,93% naar 36,97%. Het tarief van de hoogste belastingschijf blijft 49,5%, maar vanaf 2024 wordt de indexering van de tweede belastingschijf verminderd tot 3,55%, in plaats van de huidige 9,9%.

Verder zal er vanaf 2024 geen betalingskorting meer worden toegekend wanneer je je voorlopige aanslag inkomstenbelasting volledig betaalt vóór de eerste vervaldatum.

Box 2

Indien je minstens 5% van de aandelen bezit in een besloten vennootschap (bv), ben je verplicht om inkomstenbelasting te betalen over de winst die je als directeur-grootaandeelhouder (dga) aan jezelf uitkeert. Deze belasting valt onder box 2 van de inkomstenbelasting. Momenteel geldt er slechts één tarief hiervoor, namelijk 26,9%. In 2024 wordt de dividendbelasting omgezet naar een tweeschijvensysteem. Op inkomen tot 67.000 euro wordt een belastingtarief van 24,5% toegepast, terwijl het tarief voor inkomen daarboven stijgt naar 31%.

Box 3

Bij de laatste box betaal je belasting over inkomen uit sparen en beleggen. Er wordt geen belasting geheven over vermogen tot 57.000 euro. Voor het vermogen boven dit bedrag geldt een belastingtarief van 34% op het behaalde rendement in plaats van de 32% in 2022. De overheid hanteert in 2024 een vastgesteld rendementspercentage van 6,04% voor beleggingen, terwijl het rendement op spaargeld op een later moment wordt bepaald.

MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst voor kleine ondernemers. De mkb-winstvrijstelling verlaagt jouw fiscale winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Op dit moment is de vrijstelling ingesteld op 14% van de winst na aftrek van ondernemerskosten. Het kabinet heeft besloten om dit percentage te verlagen naar 12,7%. Dit betekent dat je met dezelfde winst nu meer inkomstenbelasting zult moeten betalen.

Toename investeringsaftrek MKB

Hoewel nog niet definitief bevestigd, zijn er verwachtingen dat er aanvullende stimuleringsmaatregelen in de pijplijn zitten om investeringen in het mkb aan te moedigen. Een mogelijk gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de investeringsaftrek wordt verhoogd, wat betekent dat ondernemers een groter deel van hun investeringskosten kunnen aftrekken van hun belastbare winst. Dit potentieel initiatief kan een positieve invloed hebben op kleine bedrijven die streven naar groei of modernisering.

Energieinvesteringsaftrek wordt lager

De Energie-investeringsaftrek (EIA) bevat enkele belangrijke wijzigingen. De EIA is een stimuleringsmaatregel voor ondernemers om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, zoals zonnepanelen, warmtepompen en infraroodpanelen. Onder deze regeling mogen ondernemers een deel van hun investering extra aftrekken van de winst, op voorwaarde dat het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500.

In 2023 bedraagt de aftrek nog 45,5% van het investeringsbedrag, maar vanaf 2024 wordt dit percentage verlaagd naar 40%. Desondanks is er goed nieuws, want het totaal beschikbare budget voor de regeling wordt verhoogd. Bovendien wordt de EIA verlengd tot minimaal 2028, waardoor ondernemers ook in de komende jaren kunnen blijven profiteren van deze waardevolle fiscale incentive voor duurzame investeringen.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie, dat nog niet in werking is getreden, biedt ondernemers een adempauze tot april 2024, voor het geval ze moeite hebben om hun energierekeningen te betalen. Dit noodfonds komt als welkome steun voor bedrijven die financiële uitdagingen ondervinden op het gebied van energiekosten.

Verhoging van de onbelaste reiskosten vergoeding

In 2024 wordt de onbelaste kilometervergoeding verhoogd van 21 naar 23 cent. Dit betekent dat ondernemers dit bedrag mogen aftrekken van hun winst voor zakelijke ritten met hun privé auto, motor of fiets, zowel voor woon-werkverkeer als voor andere zakelijke kilometers met hun eigen vervoermiddel. Deze stijging van de reiskostenvergoeding is met name handig als jij als ondernemers veel onderweg bent voor je bedrijfsactiviteiten.

Minimumuurloon wordt als standaard ingesteld

Vanaf 2024 zal het concept van een minimumloon per maand plaatsmaken voor een minimumuurloon. Dit betekent dat de vaste minimummaand-, week- en dagsalarissen zullen verdwijnen.

Deze overgang naar een minimumuurloon komt voort uit het feit dat verschillende sectoren verschillende normen hanteren voor het aantal uren per week in een maandloon. Hierdoor verdienen werknemers die 40 uur per week werken per uur minder dan hun collega's die 36 uur per week werken, maar hetzelfde maandloon ontvangen. Het minimumuurloon zal dit verschil corrigeren. Het is echter belangrijk op te merken dat deze aanpassing kan leiden tot verhoogde loonkosten. De exacte hoogte van het minimumuurloon is op dit moment nog niet bekendgemaakt.

STAP-budget afgeschaft

Het STAP-budget, een subsidie voor scholing die toegankelijk was voor zowel werkenden als werkzoekenden, zal worden stopgezet. In plaats daarvan wordt de SLIM-regeling uitgebreid. Oorspronkelijk was de SLIM-regeling ontworpen om medewerkers binnen het mkb te motiveren om hun vaardigheden te blijven ontwikkelen.

Vanaf 2024 wordt deze regeling echter ook opengesteld voor individuen buiten het mkb. Hierdoor krijgen meer mensen de mogelijkheid om te investeren in hun eigen ontwikkeling en scholing.

Let op: Het moment waarop deze (wets)wijzigingen daadwerkelijk van kracht worden, is nog niet definitief vastgesteld. Elke wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst worden goedgekeurd door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer, en pas nadat het is gepubliceerd in het Staatsblad of de Staatscourant treedt het in werking.

FAQ
Probeer Informer nu 30 dagen gratis
Probeer vrijblijvend en gratis 30 dagen alle functies van Informer.
Probeer gratis

Sneller online betalingen ontvangen dankzij samenwerking tussen MultiSafepay en Informer

Vanaf nu kunnen gebruikers sneller betalingen ontvangen via MultiSafepay, zij maken het mogelijk om de factuur te voldoen met verschillende betaalmethoden (42+!).
Lees verder

Waar moet je als ZZP'er zijn om te Netwerken? - 4 Uitgebreide Tips

Hoe vind je nieuwe opdrachtgevers als zzp'er, blijf je in contact met vakgenoten en ontdek je kansen om te netwerken? Ontdek het allemaal in deze blog!
Lees verder

B Corp Month - Wat houdt het in en wat betekent het voor jou als ondernemer?

B Corp Month is een wereldwijde campagne. Elk jaar slaan B Lab en de B Corp gemeenschap hun handen ineen om te vieren wat het betekent om B Corp te zijn.
Lees verder

Probeer Informer nu 30 dagen gratis!

Probeer het gratis