Online factureren aan de overheid

Dat gaat ondernemers linksom of rechtsom geld kosten

“Sinds 1 januari 2017 zijn leveranciers van de Rijksoverheid verplicht om bij nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen te sturen. Deze mijlpaal is afgestemd met koepel- en brancheorganisaties uit het bedrijfsleven.”. Aldus een passage uit een bericht vanuit overheidswege.

Veel leveranciers van online boekhouden hebben hun software inmiddels gereed om volop te kunnen profiteren van elektronisch factureren. Het gaat dan om facturen die langs elektronische weg uitgewisseld worden in het standaard formaat UBL, dus zowel uitgaand als inkomend.

Wie echter denkt dat een zzp’er of mkb-er nu eenvoudig via ieder online boekhoudpakket, dat elektronisch factureren met UBL ondersteunt, elektronisch kan factureren aan de overheid komt bedrogen uit.

Op internet staat “Hoe kan ik een e-factuur naar de overheid sturen?”.  Informatie op deze pagina gaat echter alleen over elektronisch factureren aan de Rijksoverheid. Ieder jaar versturen bedrijven binnen Nederland zo’n 12 miljoen facturen aan de overheid. Daarvan zijn 1,5 miljoen gericht aan de Rijksoverheid. Het overgrote deel niet en dus begint het al met een misleidende titel!

3 alternatieven om een factuur elektronisch aan de Rijksoverheid te sturen

 1. “Uw leverancier van online boekhouden moet samenwerken met Simplerinvoicing om te kunnen e-factureren naar de overheid”. Simplerinvoicing wordt genoemd als  een netwerk van dienstverleners en aanbieders van administratieve software met e-facturering. 

  Om als full-partner deel te nemen aan SimplerInvoicing moet een leverancier duizenden euro’s per jaar betalen. Deze kosten zullen hoe dan ook verdisconteerd zitten in de abonnementstarieven van de betalende gebruikers van de software.

  Het aantal leveranciers van online boekhoudsoftware met een directe aansluiting op SimplerInvoicing is op dit moment relatief beperkt. Indirect aansluiten via een Billing Service Provider behoort ook tot de mogelijkheid, maar ook dan zal sprake zijn van extra kosten.

 2. Uw leverancier van online boekhouden biedt elektronisch factureren via directe aansluiting met Digipoort. Digipoort is de ‘ICT-centrale’ van de overheid waar berichtenverkeer wordt afgehandeld”. 

  Digipoort is geen onbekende. Zo worden aangiftes BTW, opgaves ICP ook via Digipoort afgehandeld als deze via online boekhouden automatisch ingediend worden. Veel online boekhoudtoepassingen kennen dan ook al een directe koppeling met Digipoort.

  Digipoort accepteert echter alleen het afwijkende overheidsformaat UBL-OHNL voor UBL-facturen. En dat formaat wordt nu juist niet ondersteund door verreweg de meeste online boekhoudsoftware. Deze software beschikt veelal alleen over het standaard UBL formaat (of de afgeleide SI-UBL), maar zeker niet over UBL-OHNL.  Deze optie valt dan af.

 3. Het is ten slotte mogelijk om een e-factuur via het portaal van de Rijksdienst in te dienen. 

  “U logt dan in bij een webportaal om uw factuur in te voeren en te verzenden. Vanuit het portaal wordt de elektronische factuur via Digipoort verzonden naar de Rijksdienst”, zo valt te lezen. En dan staat er ook nog “E-factureren via het leveranciersportaal is geschikt voor leveranciers die geen bezwaar hebben tegen handmatig invoer in een portaal en geen (mogelijke) extra kosten willen maken voor het versturen van een e-factuur”.

  Maar mijn factuur komt toch gewoon elektronisch in UBL-formaat uit mijn online boekhoudpakket rollen? Dus waarom opnieuw invoeren, ik heb wel wat beters te doen. Opnieuw invoeren kost extra tijd en dus kosten!

Waarom kan ik niet gewoon mijn factuur in UBL-formaat mailen aan de betreffende Rijksoverheid?

Bijzonder is te noemen dat betrokken branche organisaties als VNO/NCW, MKB Nederland en ZZP Nederland zich achter het besluit van de Rijksoverheid hebben geschaard en daarmee hun achterban nu met extra administratieve lasten opzadelen.

Dat dit anders kan en moet is voor mij een open deur, maar als ik het aankaart loop ik alleen maar tegen gesloten deuren aan. Zal eerst wel een formulier moeten invullen ☺.

Dit artikel is geschreven door Gerard Bottemanne, initiatiefnemer van de UBL Ketentest. Een initiatief om praktijkgericht en via een hands-on mentaliteit elektronisch factureren op basis van UBL in Nederland te stimuleren, met name onder leveranciers van standaard software en organisaties met maatwerk als het gaat om factureren. Zie www.ublketentest.nl