Ondernemer van de maand: Hans Wesselius

1. Hoe lang ben jij ondernemer en wat doe je precies?

Sinds oktober 2012 heb ik mijn eigen bedrijf, De Adelaar Cijfer- en Taalvast.

Vanuit de bedrijfsvleugel Cijfervast help ik ondernemers – waaronder in de sector Schrijvers en vertalers – met hun boekhouding en belastingaangiften. Informer is daarbij sinds dit jaar (2015) een uitstekend hulpmiddel.

Met de vleugel Taalvast help ik mijn collega-ondernemers aan goede (Nederlandstalige) teksten. Ik schrijf en redigeer zowel blogs als webteksten. Daarnaast werk ik mee aan een hogere ranking van de website door (waar nodig) SEO, social media en linkbuilding te verbeteren.

2. Wat zijn voor jou de grootste uitdagingen (of uitdagingen geweest) als ondernemer?

Met twee bedrijfsvleugels is focussen een grote uitdaging. Het uitdragen van de visie is dan niet altijd eenvoudig. Daardoor is de uitdaging des te groter om voldoende omzet te genereren.

De scherpe ogen van de adelaar zijn nodig in beide takken van sport. Scherpe ogen voor cijfers èn taal. Creativiteit is nodig om zowel inzicht in de cijfers te hebben en te delen, als om pakkend te kunnen schrijven. Samen met het dienstverlenende karakter is dit een mooie combinatie.

3. Hoe ga (ging) je hiermee om?

Ik pluk de vruchten door combinaties te leggen in doelgroep en dienst. Als ik de boekhouding verzorg voor een schrijfcoach, of teksten schrijf voor een fiscalist komt de combinatie mooi tot uitdrukking.

Sinds zomer 2015 heb ik voor De Adelaar Taalvast een eigen website. Hiermee heb ik de beide vleugels enigszins losgekoppeld. 

4. Waar voldoet in jouw ogen een succesvolle ondernemer aan?

Een succesvolle ondernemer bereikt zijn of haar doel. Veel ondernemers zijn erop gericht de klant te (be)dienen. Positieve ontwikkelingen bij de klant zijn kansen voor de ondernemer. Dàt is een bijdrage aan een betere maatschappij. Voor mij een maatstaf voor succes als ondernemer.

5. Heb je tips voor startende ondernemers?

Wéét wie jij als ondernemer bent, met al jouw sterke en zwakke punten. Verbind je met je klanten èn je leveranciers. Zoek steun bij collega ondernemers met aanvullende sterke punten. En verder: bewaak je financiële positie! Zonder geld is het immers lastig ondernemen.

6. Hoe ervaar jij het bijhouden van je boekhouding?

Ik zeg wel eens: zonder boekhouding geen onderneming. En met een accountancy opleiding en een administratiekantoor kan ik moeilijk zeggen dat het lastig is… Kortom, boekhouden is leuk.

7. Heb je getwijfeld bij het overstappen op online boekhouden? Zo ja, wat was voor jou de grootste drempel?

Twijfel is er nooit echt geweest. Tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden online. Ik heb er zelfs een keer een artikel over geschreven. Dit was in de tijd van mijn overstap van Exact naar Informer.

8. Hoe lang werk je nu met InformerOnline en wat zijn hiervan de voordelen?

Begin 2015 kwam ik tijdens een netwerkbijeenkomst in contact met Informer. Ik heb naar aanleiding daarvan een gesprek gehad op het kantoor in Rijswijk. Vanaf dat moment ben ik (als tipgever op afstand) betrokken bij Informer.

Mijn eigen administratie voer ik op dit moment nog in Exact. De overgang staat voor 1 januari 2016 in de planning. Verschillende administraties van opdrachtgevers doe ik al wel in Informer.

Voordelen van InformerOnline zijn onder meer de lage kosten, het eenvoudige boekingswerk en het inzicht voor ondernemer èn administratiekantoor.

9. Zou je andere ondernemers aanraden om InformerOnline te gebruiken?

Ik raad mijn klanten natuurlijk van harte aan om de administratie in InformerOnline te doen. Maar ook voor wie niet tot mijn klantenkring behoort is het een heel prettig boekhoudprogramma. En de helpdesk is snel en kundig. Dat wil ook iets zeggen…

10. Wat zou een mooie aanvulling zijn op het huidige InformerOnline boekhoudprogramma?

Aanvullingen op het huidige pakket? Die geef ik af en toe wel op de achtergrond. Dat hebben wij immers zo afgesproken.

Hoewel, groei door een groter aantal ondernemers dat het pakket gebruikt zou best eens een mooie aanvulling kunnen zijn…

 

Hans Wesselius – cijferentaalvast.nl