Bijscholing en omscholing: waarom het juist in tijden van corona onmisbaar is

Nu Covid-19 de economie langdurig heeft veranderd, zijn bijscholing en omscholing belangrijker dan ooit. Om aan het werk te kunnen blijven, moet ‘levenslang leren’ een vast element worden in de strategie van bedrijven en zelfstandige ondernemers. Lees wat er allemaal mogelijk is om met scholing nieuwe kansen te ontdekken.

De tijd dat je 40 jaar onafgebroken in dienst was van een bedrijf, is definitief voorbij. Vaker wisselen van baan was al een paar jaar gemeengoed, maar door het coronavirus kwam er nog een factor bij: is er nog wel toekomst voor jouw branche? Moet je misschien iets totaal anders gaan doen? En zo ja, wat past het best bij je? Heb je voldoende kennis in huis om een succesvolle switch te maken? 

Flexibiliteit en concurrentievoordeel in tijden van onzekerheid

Een van de belangrijkste argumenten om versneld na te denken over om- en bijscholing, is flexibiliteit. Met meer kennis over het eigen vakgebied of juist een compleet nieuwe branche, ben je breder inzetbaar en dat kan op enige termijn veel concurrentievoordeel opleveren. Er ontstaan ook veel nieuwe beroepen als gevolg van de stroomversnelling in digitalisering. Misschien kun je zelfs een herstart maken in de zorg of een andere vitale beroepsgroep waarin de vraag om extra handen sterk is toegenomen.   

Maak werknemers enthousiast voor veranderingen

Nederlandse ondernemers en zelfstandigen realiseren zich heel goed dat ze iets moeten doen aan om- en bijscholing, maar weten meestal niet hóe. Magda Chrysoulis-Stegeman, senior director bij PwC, drukt het zo uit: “Verandering van taken en werkzaamheden vindt in de kern niemand leuk. Het is het dan ook van groot belang werknemers mee te nemen in veranderingen die worden doorgevoerd. Werknemers moeten echt enthousiast worden gemaakt en worden meegenomen bij de gemaakte plannen. En transparantie is allesbepalend bij dit proces.”

Scholingspakketten van de overheid

De overheid speelt een grote rol in het maken van keuzes rond opleidingen en omscholing. Wie gebruik maakt van een noodmaatregel, bijvoorbeeld het tot 1 juli 2021 lopende NOW 3-pakket, is zelfs verplicht om voor werknemers ontwikkeladvies of bijscholing te regelen. Dit helpt om ondernemingen zich te laten aanpassen aan de nieuwe economische situatie. 

De stimulans om jezelf en werknemers voortdurend te blijven ontwikkelen, vind je terug in deze selectie van de volgende scholingspakketten:

 • NL leert door

  Deze regeling maakt deel uit van de NOW 2 en 3-maatregelen en is bedoeld om werkenden te helpen bij gratis ontwikkeltrajecten en (online) scholing. Bovenop de 50 miljoen euro die in 2020 werd vrijgemaakt, is tot en met het voorjaar van 2021 een extra bedrag van 67 miljoen euro beschikbaar gesteld.

  NL leert door is er voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit geldt dus voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben. Meer informatie over deze regeling vind je op deze website.

 • Startersbeursregeling

  Via deze regeling kunnen jongeren door middel van leer- en werkervaring hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Starters gaan met de beurs 6 maanden lang aan het werk in het bedrijfsleven. Ze krijgen een vergoeding van minimaal € 500, en werkgevers ontvangen van de gemeente een financiële bijdragen in de kosten van begeleiding. Lees meer op deze website.

 • Tot 55 jaar lenen bij DUO

  Iedereen tot 55 jaar die niet in aanmerking komt voor traditionele studiefinanciering, kan een aanvraag doen voor het levenlanglerenkrediet. Hiermee leen je bij DUO geld voor het betalen van collegegeld van zowel publieke als private opleidingen. De lening moet binnen 15 jaar zijn terugbetaald. Meer lees je op deze site.

 • Werkend leren

  In het kader van de campagne ‘Duurzame inzetbaarheid’ van het Ministerie van SZW is er het programma ‘Werkend leren’. Uitgangspunt hierbij is dat continu blijven leren de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot, en bedrijven helpt om niet achterop te raken bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 • O&O-fondsen per sector

  Elke branche kent zogeheten opleidings- en ontwikkelfondsen (O&O-fondsen). Dat zijn stichtingen die helpen bij het op niveau houden van de kennis van (potentiële) werknemers. Meer informatie over deze fondsen vind je in de cao van de sector waarin je actief bent.

Bijscholing en omscholing bij Informer

Als eigenaar van je eigen business wil je natuurlijk altijd de beste resultaten behalen. Door zelf je boekhouding te doen heb jij altijd het beste inzicht in je cijfers. Bij Informer geloven wij dat iedereen zelf online kan boekhouden. Ben je nog niet zo bekend met het aanmaken van verkoopfacturen en het doen van de btw-aangifte? Geen probleem! Met de gratis cursus Boekhouden voor Beginners leer jij precies hoe je alle belangrijke aspecten van online boekhouden onder de knie krijgt.

Wil jij weten wat boekhouden voor beginners inhoudt? Start dan snel met deze gratis cursus!