Doe je zaken in andere EU-landen? Vergeet je opgaaf ICP niet!

Als je goederen of diensten levert of overbrengt aan andere EU-landen, dan gelden er andere regels dan wanneer je in Nederland goederen of diensten levert. Naast de normale omzetbelasting (btw-aangifte) moet je namelijk ook een andere aangifte indienen, namelijk de opgaaf ICP. In deze blog lees je alles over deze extra aangifte. Handig als je wilt beginnen met goederen of diensten leveren in het buitenland!

Opgaaf ICP

Als eerste staat ICP voor Intracommunautaire Prestaties, wat eigenlijk vertaalt naar alle goederen en diensten die je hebt verkocht aan het buitenland. Je bent verplicht om de opgaaf ICP te doen over een aantal verschillende zaken, die we hieronder zullen uitlichten.

Intracommunautaire leveringen

Dit zijn goederen die je levert aan klanten in andere EU-landen.  Om de btw uit te rekenen, maak je onderscheid tussen particulieren en ondernemers:

 • Als je goederen aan klanten verkoopt die geen btw-aangifte doen (zoals particulieren), dan breng je de btw in rekening die geldt in het land van de klant. Let op: op deze regel bestaat wel een belangrijke uitzondering. Want om te voorkomen dat je je al moet registreren in een land voor één enkele levering, hebben de EU-landen drempelbedragen afgesproken die gelden per land. Zit je onder dit bedrag? Dan mag je de Nederlandse btw in rekening brengen. Zit je boven dit bedrag? Dan moet je het btw-tarief van het land van de klant in rekening brengen.
 • Als je goederen verkoopt aan klanten die wel btw-aangifte doen (zoals ondernemers) in een ander land in de Europese Unie, waarvan de goederen vervoerd worden naar een ander EU-land, dan pas je het 0%-tarief toe.  De klant berekent vervolgens de btw die geldt in zijn of haar EU-land en betaalt deze in hun eigen land. Voor jou is dat een intracommunautaire levering, voor de klant is dit een intracommunautaire verwerving.

Let op: controleer wel het btw-identificatienummer en zet dit op je factuur, want als blijkt dat je klant geen ondernemer is, je een naheffingsaanslag krijgt. Dit betekent dat je alsnog btw moet betalen over de goederen zonder btw. Controleer het btw-identificatienummer op de site van de Europese Commissie.

Wat moet je doen bij een intracommunautaire levering?

 • Verstuur voor de levering een factuur met 0% btw naar de klant;
 • Je geeft de intracommunautaire levering aan in het tijdvak van de factuurdatum;
 • Geef de levering in Nederland aan in je omzetbelasting;
 • Geef de levering ook aan in je opgaaf ICP.

In welk tijdvak geef je intracommunautaire leveringen door?

 • Per maand: dit mag altijd, maar moet je per maand doen als je meer dan €50.000 per kwartaal aan goederen levert;
 • Per kwartaal: kan alleen als je per kwartaal waarover je opgaaf ICP wilt doen, en in de vorige vier kwartalen niet meer dan € 50.000 per kwartaal aan goederen levert. Lever je meer dan €50.000? Doe dan de opgaaf ICP per maand;
 • Per jaar: als je opgaaf ICP per jaar wilt opgeven, moet je een vergunning hebben. Lees de voorwaarden van deze vergunning op de site van de Belastingdienst.

Als je zowel intracommunautaire leveringen als intracommunautaire diensten levert, dan mag je het apart van elkaar doen (bijvoorbeeld goederen per maand en diensten per kwartaal), of je doet alles in één opgaaf ICP. Doe je alles in één, dan volg je de tijdvakregels over intracommunautaire leveringen.

Uitzonderingen

De meeste van de goederen kun je met 0% btw naar andere EU-landen sturen, waar de klant (ondernemer) de btw in eigen land betaalt. Er zijn echter ook uitzonderingen op deze regel als je:

 • Accijnsgoederen exporteert;
 • Margegoederen exporteert;
 • (Bijna) nieuwe vervoersmiddelen exporteert;
 • Betrokken bent bij ABC-leveringen;
 • Goederen de grens over gaan, maar van jou blijven.

Lees hoe deze uitzonderingen geregeld zijn via de site van de Belastingdienst.

Intracommunautaire diensten

Met intracommunautaire diensten lever je diensten aan andere landen in de Europese Unie. Hierbij maak je ook onderscheid tussen ondernemers en particulieren:

 • Als je klant hebt die geen btw-aangifte doet (particulier), dan is in de meeste gevallen de dienst belast in Nederland. Hier breng je de Nederlandse btw in rekening.
 • Als je een klant een ondernemer is (en dus btw-aangifte doet), dan is de dienst meestal belast in het land van de klant. De klant berekent zelf de btw en betaalt het in zijn eigen land. Dit zijn intracommunautaire diensten.

Let op: vermeld het btw-identificatienummer van de klant op de factuur, zodat je zeker weet dat je met een ondernemer te maken hebt. Op de site van de Europese Commissie controleer je het btw-identificatienummer 

Wat moet je doen bij een intracommunautaire dienst?

 • Stuur een factuur zonder btw, waarop je ‘btw verlegd’ noteert;
 • Je geeft de intracommunautaire diensten aan in het tijdvak waarin je de dienst hebt geleverd;
 • Deze dienst geef je aan in je btw-aangifte;
 • Geef de dienst ook aan in je opgaaf ICP.

In welk tijdvak geef je intracommunautaire leveringen door?

 • Per maand: mag altijd
 • Per kwartaal: mag altijd
 • Per jaar: als je opgaaf ICP per jaar wilt opgeven, moet je een vergunning hebben. Lees de voorwaarden van deze vergunning op de site van de Belastingdienst.

Als je zowel intracommunautaire leveringen als intracommunautaire diensten levert, dan mag je het apart van elkaar doen (bijvoorbeeld goederen per maand en diensten per kwartaal), of je doet alles in één opgaaf ICP. Doe je alles in één, dan volg je de tijdvakregels over intracommunautaire leveringen.

Uitzonderingen

Heb je een digitale dienst die je levert aan klanten in andere EU-landen? Dan zijn de digitale diensten belast in het land waar de klant is gevestigd, het maakt niet uit of de klant een ondernemer of particulier is. Let op: als je inkomen in één kalenderjaar en dat jaar daarvoor niet meer € 10.000 is, dan moet je btw over deze digitale diensten aangeven en afdragen in Nederland. Lees hier meer over de uitzondering van digitale diensten.

Er zijn ook andere uitgezonderde diensten waarbij afwijkende regels gelden. Wil je weten welke dat zijn? Ga dan naar de site van de Belastingdienst over uitgezonderde diensten.

Fictieve intracommunautaire transactie

Met een fictieve intracommunautaire transactie vervoer je je eigen goederen naar een ander EU-land. Dit geldt in Nederland als intracommunautaire levering, deze is belast met 0% btw. Als de goederen aankomen in in het EU-land van bestemming, dan geldt het overbrengen van de goederen als intracommunautaire verwerving. Hier geldt dat je het btw-tarief van dat EU-land dat daar geldt. De waarde van de goederen (zoals inkoopprijs of voortbrengingskosten) geef je in dit geval aan op je Nederlandse en je buitenlandse btw-aangifte. De waarde van de goederen geef je ook op in je opgaaf ICP. Hierbij hoef je geen factuur maken.

Meer informatie nodig? Op de website van de Belastingdienst vind je alles over opgaaf ICP

Opgaaf ICP in InformerOnline

Met het online boekhoudprogramma InformerOnline is de opgaaf ICP heel makkelijk te verwerken naast je btw-aangifte. Iedere keer als je een factuur verwerkt in je boekhouding wordt de opgaaf ICP bijgewerkt, mits je aangeeft dat een factuur hiertoe behoort. InformerOnline zet het vervolgens direct op de juiste plek in de aangifte. Zo weet je altijd of je geld moet betalen of geld krijgt van de Belastingdienst.

ICP-aangifte in Informer

 

 

 

 

 

 

 

 

Doordat alles automatisch wordt ingevuld, kun je de aangifte omzetbelasting en opgaaf ICP makkelijk versturen naar de Belastingdienst. Je vindt de opgaaf ICP in een apart tabblad naast de btw-aangifte (zie screenshot). Zo kun je tegelijkertijd je btw-aangifte en opgaaf ICP controleren en opsturen. En moet je uiteindelijk betalen, dan kun je dat makkelijk via iDEAL doen. Allemaal in InformerOnline, je hoeft je niet apart in te loggen bij de Belastingdienst!

Deze btw-aangifte in combinatie met de opgave is in samenwerking met de Belastingdienst gemaakt. Zo weet je zeker dat alles volgens de regels van de Belastingdienst is. Lees meer over de btw-aangifte op de site van Informer.