Ondernemer van de maand: Casper van het Hof

1. Hoe lang ben jij ondernemer en wat doe je precies?
Sinds 5 jaar. Zelfstandig Foodservice Consultant in Benelux en DACH (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland)

2. Wat zijn voor jou de grootste uitdagingen (of uitdagingen geweest) als ondernemer?
Overleven tijdend de crisisjaren 2011-2015

3. Hoe ga (ging) je hiermee om?
Blijven geloven in je eigen aanpak en visie.

4. Waar voldoet in jouw ogen een succesvolle ondernemer aan?
Volhardendheid, open minded zijn en focus (durven) houden op je doelen houden.

5. Heb je tips voor startende ondernemers?
Heb je een plan, houd je er aan, en heb je geen plan, zorg er dan voor. Gebruik je netwerk efficient en effectief

6. Hoe ervaar jij het bijhouden van je boekhouding?
Easy, je hebt eigenlijk niet in de gaten dat je aan het boekhouden bent

7. Heb je getwijfeld bij het overstappen op online boekhouden?
Zo ja, wat was voor jou de grootste drempel? Nee niet getwijfeld. Maar als ik er eentje kan bedenken dan was het de veiligheidskwestie die me af en toe door het hoofd spookte. Maar gelukkig nooit gedoegehad en nu is informer ook nog eens bijna ZekerOnline gecertificeerd. Dat kunnen er niet veel zeggen in Nederland. Dus ik voel me 100% veilig met het boekhouden in de cloud.

8. Hoe lang werk je nu met InformerOnline en wat zijn hiervan de voordelen?
Sinds mijn start als zelfstandig ondernemer.

9. Zou je andere ondernemers aanraden om InformerOnline te gebruiken?
Jazeker, doe ik al waar het zich voor kan doen.

10.Wat zou een mooie aanvulling zijn op het huidige InformerOnline boekhoudprogramma?
Nog meer met de app kunnen doen wat je online al kan. Bijvoorbeeld facturen/gescande bonnen wijzigen (data, omschrijving van bonnen etc.).

Casper van het Hof – Echion Group