Informer en Storecove onderdeel van de kopgroep ‘e-retour via Peppol’

RIJSWIJK Dat het Peppol-netwerk het mogelijk maakt voor ondernemers om sneller, goedkoper en betrouwbaarder gebruik te maken van volledige e-facturatie was al bekend. Maar de ontwikkelingen op het gebied van online factureren via Peppol staan gelukkig nooit stil. Met de e-retourberichten in Peppol kunnen ondernemers voortaan op de hoogte zijn van de status van hun factuur. Informer is samen met Storecove onderdeel van de kopgroep e-retour en zij hebben gezamenlijk de werking van factuur retourberichten aangetoond. 

Één van de grootste ergernissen bij ondernemers als het gaat om factureren is de onzekerheid wanneer zij lang moeten wachten voordat een factuur betaald wordt. De Peppol Invoice Response berichten (e-retour) is hier dé oplossing voor!

Werking van e-retour berichten via Peppol

Door middel van e-retour berichten kunnen leveranciers automatisch de status van facturen volgen bij afnemers. Zodra zij een factuur versturen kunnen zij precies zien wanneer de factuur is aangekomen op het Peppol netwerk, het ontvangst is bevestigd door Peppol, het is geaccepteerd door de ontvanger en de factuur is betaald. In het geval dat de ontvanger de factuur afwijst is ook dit te zien in het overzicht. Om gebruik te kunnen maken van deze retourberichten moeten beide partijen gebruik maken van e-factureren op basis van Peppol en moet de software die zij gebruiken met deze retourberichten kunnen omgaan. Doordat ondernemers altijd de status van hun facturen kunnen zien leven zij niet langer in onzekerheid of hun factuur wel goed is aangekomen en verwerkt.

Informer en Storecove lopen voorop in Peppol innovaties

Informer is samen met Storecove onderdeel van de kopgroep e-retour en zij hebben gezamenlijk de werking van factuur retourberichten aangetoond. Dit betekent dat de klanten van Informer die zijn aangesloten op het Peppol netwerk vanaf nu gratis gebruik kunnen maken van deze retourberichten mits de ontvanger ook is aangesloten op het Peppol netwerk. Zo weten zij zeker dat de facturen in goede staat zijn ontvangen en verwerkt en hoeven zij niet meer onnodig lang te wachten op een onbetaalde factuur. “Naar verwachting zal het gebruik van Peppol in de komende jaren flink toenemen. Met de retourberichten wordt goed ingespeeld op deze nieuwe ontwikkelingen aangezien de innovatiekracht van de Peppol community hiermee wordt gestimuleerd. Met behulp van deze retourberichten kan een stukje onzekerheid van de ondernemer worden weggenomen”, aldus Remco Frühauf, CEO van Informer.