Informer presenteerde tijdens Conferentie Nederland Digitaal

Van maandag 18 tot en met donderdag 21 maart vond de eerste Conferentie Nederland Digitaal plaats in Hilversum. Deze conferentie, georganiseerd door door het ministerie van Economische zaken, stond in het teken van AI (Artificiële intelligentie). Wetenschappers, ondernemers, maatschappelijke organisaties overheidsinstanties: ze wisselden allemaal kennis uit en werkten samen om technologische ontwikkelingen die de economie en onze maatschappij in snel tempo veranderen te bespreken.

Informer was uitgenodigd om te spreken over veiligheid en privacy in (inter)nationale online netwerken en de behoefte aan stabilisatie van cyber security kenmerken in Europa.

Tijdens de conferentie waren er sprekers uit verschillende branches, maar ze hadden het over één overkoepelend onderwerp: digitalisering. Het doel van deze dagen was om te verbinden, te versnellen en acties in gang te zetten om de kansen en uitdagingen van digitalisering te adresseren. Daarnaast werd er kennis en inspiratie gedeeld tijdens deze dagen.

Nederland digitaal

Nederland Digitaal

De gastvrouw van deze dagen was Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Als bewindspersoon is ze verantwoordelijk voor onder andere ondernemerschap (waaronder financiering en mkb-bedrijven), innovatie, digitale economie en ICT. Zij presenteerde, samen met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in juli 2018, namens het kabinet Nederland Digitaal: een kabinetsbrede digitaliseringsstrategie.

De digitale infrastructuur van Nederland is van wereldklasse, ook voor maatschappelijke oplossingen (bijvoorbeeld slimme verkeerslichten, zorgrobots). Een goede prestatie, maar het is niet de tijd om stil te blijven zitten volgens mevrouw Keijzer. Om te vernieuwen en te versnellen is er meer en betere samenwerking nodig. Daarom is Nederland Digitaal en de Conferentie Nederland Digitaal in het leven geroepen om dit alles te realiseren.

Naast Mona Keijzer waren er sprekers uit het bedrijfsleven die een stempel hebben gezet op innovatie en digitalisering, zoals Hal Varian (chef econoom/strateeg bij Google), Arie Slob (minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Peter Zijlema (General manager IBM Benelux).

Partnering Trust

Informer’s COO Peter Potters was door Nederland Digitaal uitgenodigd om tijdens de Conferentie Nederland Digitaal te spreken over Partnering Trust. In deze presentatie op de Nederland Digitaal Dag stonden veiligheid en privacy in (inter)nationale online netwerken centraal. Tijdens Partnering Trust waren er ook sprekers van Zeker-OnLine (Tom Vreeburg) en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Nederland Digitaal

Het project Partnering Trust, geïnitieerd  door het ministerie van Economische Zaken, is gericht om aanbieders van online diensten een handje te helpen. Zo helpen ze de diensten om nationaal en internationaal te kunnen leveren, zodanig dat de diensten goed bruikbaar zijn voor ondernemers die zich moeten houden aan de AVG. Het ministerie van Economische Zaken streeft met het project Partnering Trust naar de Europese uniformering van eisen aan online ICT-diensten, zodat aanbieders bewijs kunnen leveren van de kwaliteit van diensten en kunnen de aanbieders de betrouwbaarheid en veiligheid specificeren.

Het project Partnering Trust richt zich op de verantwoordelijkheden van de ketenpartners waarbij het vaststellen van veiligheidseisen en kwaliteitsniveau centraal staan. Zo kunnen bedrijven die meedoen aan Partnering Trust heel makkelijk gebruik maken van elkaars diensten, contracten en verklaringen (ook internationaal!). Informer vindt het geweldig om mee te mogen doen Nederland te digitaliseren!

Boekhoudcursus

Om de digitalisering van het mkb een handje te helpen, hebben ZZP-Nederland en Informer de handen ineen geslagen en de cursus Boekhouden voor Beginners gemaakt. In deze cursus kan iedereen die zelf boekhouden wilt leren aan de slag met de basisprincipes. Zo kan iedereen leren over online factureren, de soorten betalingen, Robotic accounting en btw verleggen. Wil jij zelf aan de slag gaan met boekhouden? Ga dan naar onze cursus Online Boekhouden en start de cursus!