Kleineondernemersregeling voor de BTW

De Kleineondernemersregeling, door sommigen afgekort als KOR, is een regeling die ondernemers in het MKB een mooi voordeeltje kan opleveren. Maar wanneer kom je in aanmerking voor deze regeling? In deze blog vertellen we alles over de Kleineondernemersregeling.

Kleineondernemersregeling in het kort

Een korte omschrijving van de KOR is dat ondernemers die in een jaar minder dan €1.883 aan BTW moeten betalen, uiteindelijk minder of zelfs helemaal niets hoeven te betalen. Vaak komen startende ondernemers in aanmerking voor deze regeling, omdat zij in hun begin- en opstartperiode nog niet zoveel omzet maken als gevestigde bedrijven. Er zijn echter ook bedrijven die structureel in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling, zij zouden zelfs een ontheffing van de BTW administratie kunnen aanvragen.

Vier spelregels

De Belastingdienst stelt 4 voorwaarden om in aanraking te komen voor de Kleineondernemersregeling. Zo is op de website van de Belastingdienst te lezen dat je in aanmerking komt als:

 • U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
 • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
 • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Zoals je ziet geldt de kleine ondernemersregeling niet voor rechtspersonen, zoals stichtingen, BV’s en NV’s. Bij een aantal uitzonderingen gelden bovenstaande regels ook niet voor bijvoorbeeld een eenmanszaak, check daarom altijd of jouw business onder aangepaste regels valt. Verder is het belangrijk te weten dat er naar ondernemers in plaats van bedrijven wordt gekeken. Heb je als ondernemer bijvoorbeeld meerdere bedrijven binnen een eenmanszaak, dan moet je de BTW bij elkaar optellen.

Bereken je korting!

De hoogte van de korting die je door de kleineondernemersregeling zou kunnen krijgen is relatief eenvoudig te berekenen.

 • Als je jaarlijks meer dan €1.883 aan BTW moet betalen, kom je niet in aanmerking voor de KOR.
 • Als je jaarlijks tussen de €1.345 en €1.883 aan BTW moet betalen, mag je een korting op het te betalen bedrag doorvoeren. Je gebruikt hiervoor de volgende formule: 2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag van vraag 5a van de aangifte – voorbelasting van vraag 5b van de aangifte))
 • Als je jaarlijks minder dan €1.345 aan BTW moet betalen, hoeft u helemaal geen BTW te betalen.

De vermindering door de KOR kan nooit meer zijn dan het te betalen BTW bedrag. Het is dan ook niet mogelijk om door de regeling geld terug te krijgen van de Belastingdienst.

Wanneer mag ik de KOR gebruiken?

De definitieve vermindering door de kleineondernemersregeling wordt in principe aan het einde van het jaar berekend. Toch mag je als ondernemer bij de tussentijdse aangiftes al een vermindering toepassen. Veel ondernemers weten dit niet en zouden hier misschien wel wat aan hebben. Daarom wordt hieronder uitgelegd hoe je tussentijds de KOR mag verwerken in je aangiften.

Je mag alleen tussentijds een vermindering doorvoeren als je ook daadwerkelijk verwacht minder dan €1.883 aan BTW te betalen in dat jaar. Bij Rubriek 5 van de aangifte omzetbelasting kun je vervolgens onder het kopje ”Voorbelasting, kleineondernemersregeling en schatting’ aangeven dat je gebruik wilt maken van een tussentijdse vermindering. De hoogte van de tussentijdse vermindering is te vinden in de officiële tabel van de Belastingdienst.

overzicht kleine ondernemersregeling 2016

Let wel goed op dat de genoemde bedragen aan te betalen BTW per jaar zijn, en niet per maand of kwartaal. De vermindering is wèl per maand of kwartaal. Als je als ondernemer sterk wisselende omzetten hebt, bijvoorbeeld tussen verschillende periodes, dan gelden afwijkende maximumbedragen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de BelastingTelefoon.

Ontheffing administratieve verplichtingen

Als je structureel jaarlijks minder dan €.1345 aan BTW moet betalen hoef je door de KOR dus nooit BTW te betalen. Hierdoor zou je bij de Belastingdienst zelfs een ontheffing van de administratieve verplichtingen kunnen aanvragen. Dit houdt in dat je geen BTW administratie meer hoeft bij te houden en dus ook geen BTW over je produten of diensten hoeft te rekenen.

Dit kan een voordeel zijn. Zo hoeft u geen BTW op eventuele verkoopfacturen te vermelden en hoef je geen BTW aangifte meer te doen. Bovendien hoef je alleen de inkoopfacturen nog maar 7 jaar te bewaren.

Er zijn echter ook nadelen aan een dergelijke ontheffing. Doordat je geen BTW administratie meer bijhoudt kun je in het geval van grote investeringen dus ook geen BTW terugkrijgen. Bovendien moet je toch nog wel een (online) administratie bijhouden in verband met de inkomstenbelasting.

Met een ontheffing moet je wel goed opletten. Als je per ongeluk toch een factuur met BTW stuurt, vervalt de ontheffing en ben je gewoon weer BTW plichtig.

 

Hoe verwerk je de KOR in InformerOnline?

Als je naar het traditionele btw formulier kijkt, zie je bij rubriek 5D de Kleinerondernemersregeling staan. Het bedrag dat hier staat ingevuld gaan we aftrekken van het bedrag dat te vinden is onder rubriek 5c: het subtotaal van de btw aangifte. Moet jij bijvoorbeeld uiteindelijk €100 aan btw afdragen aan de Belastingdienst, dan gaan we bij de Kleineondernemersregeling ook €100 invoeren. Op die manier komt het eindtotaal op €0 en hoef je in deze periode dus geen btw af te dragen omdat je de kleineondernemersregeling hebt gebruikt. (Natuurlijk moet je wel opletten dat het totale btw bedrag op jaarbasis dan onder de €1.345 ligt. Ligt het af te dragen btw bedrag op jaarbasis tussen de €1.345 en €1.883, dan mag je waarschijnlijk niet de volle €100, maar een lager bedrag aftrekken bij de btw aangifte).

In InformerOnline kun je de Kleineondernemersregeling gebruiken via het Memoriaal. Dat is een onderdeel van de online boekhouding waarin je boekingen kunt doen die niet gekoppeld zijn aan een bon, factuur of banktransactie. In het Memoriaal gaan we een aantal rekeningen selecteren die bij oudere administraties van InformerOnline misschien nog moeten worden aangemaakt.

Daarna volg je de volgende stappen:

 1. Ga naar je btw aangifte en bepaal welk bedrag je bij Kleineondernemersregeling mag aftrekken van je aangifte. Onthoud dit bedrag!
 2. Ga naar het Memoriaal en maak een nieuwe boeking met een datum in het btw aangiftetijdvak (vierde kwartaal is oktober, november of december).
 3. Geef een omschrijving in (zoals: Kleineondernemersregeling Q4-2017).
 4. Selecteer categorie 1580-Kleineondernemersregeling en voer onder Debet het bedrag in dat je bij stap 1 hebt gevonden.
 5. Selecteer categorie 9800-Kleineondernemersregeling en voer onder Credit het bedrag in dat je bij stap 1 hebt gevonden.
 6. Druk op Opslaan en ga naar de btw aangifte. Als het goed is gegaan zie je bij rubriek 5D nu het juiste bedrag staan.Kleineondernemersregeling in InformerOnline

Je hebt de Kleineondernemersregeling goed toegepast!

Let op! Neem bij twijfel over het mogen gebruiken van de Kleineondernemersregeling contact op met jouw financiële expert of adviseur.