Gaan grote bedrijven jou sneller betalen?

Het is een grote ergernis onder steeds meer ondernemers in het MKB: het late betalen van de grote Nederlandse bedrijven. Om gehoor te geven aan deze ergernis hebben een aantal grote Nederlandse bedrijven, waaronder Heineken, Randstad en Jumbo, een manifest ondertekend, waarin zij beloven dat zij de toeleveranciers sneller zullen betalen. Een mooi initiatief zou je kunnen denken. Maar misschien komt het wel gewoon door een betere kwaliteit van de boekhouding in het MKB.

€ 9 miljard

Uit onderzoek is gebleken dat er een bedrag van ongeveer €9 miljard aan facturen vanuit het MKB openstaat bij de overheid en grootbedrijven. Veel grote bedrijven hebben zichzelf de laatste jaren het recht toebedeeld dat zij betalingstermijnen op eigen initiatief verlengen en soms zelfs verdubbelen. Door deze opstelling kunnen zij hun toeleveranciers, en dan met name de bedrijven in het MKB, in grote problemen brengen. Door het uitblijven van betalingen komt de liquiditeitspositie van deze kleinere bedrijven namelijk flink op de tocht te staan. In het afgelopen kwartaal stonden de facturen van vanuit het MKB gemiddeld zelfs 42 dagen open, maar de laatste tijd zou er een kleine verbetering te zien zijn.

Debiteurenbeheer van MKB zelf

Misschien is het verbeterde debiteurenbeheer van het MKB zelf wel een van de redenen dat dit initiatief is gestart. Zo zien wij dat steeds meer ondernemers goed aan de slag gaan met onze Informer SnellerBetaald™ functionaliteit. Wij hebben deze feature ontwikkeld uit de wetenschap dat veel ondernemers het lastig vinden om debiteuren aan te spreken op openstaande facturen. Door dit proces grotendeels te automatiseren in Informer SnellerBetaald™ zijn steeds meer ondernemers in het MKB in staat om een degelijk debiteurenbeheer op te zetten. Een beter debiteurenbeheer leidt niet alleen tot een snellere betaling van facturen, maar ook zeker tot een beter inzicht in de klanten die veel te laat betalen. En als veel MKB’ers merken dat hier steeds vaker ‘grote’ Nederlandse bedrijven bij zitten, zal hun onvrede hierover alleen maar gegroeid zijn. Waarschijnlijk hebben de grote bedrijven jarenlang geprofiteerd van de onwetendheid en het gebrek aan inzicht bij MKB’ers en leidt het betere debiteurenbeheer bij deze groep nu tot het ontwikkelen van het manifest.

Meer investeringen door het MKB

Het initiatief om als grote bedrijven de handen in een te slaan en facturen sneller te betalen krijgt natuurlijk ook een mooie naam: Betaalme.nu. Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en hoopt dat er tussen de 500-1000 grote bedrijven mee zullen doen aan het project. Een onderdeel van het project is een speciale website (www.betaalme.nu) waarop de grote bedrijven laten zien welke betaalvoorschriften voor hun bedrijf gelden. Ook MKB’ers kunnen op deze website terecht, bijvoorbeeld voor ketenfinanciering.

Ketenfinanciering is een constructie waarbij een tussenpersoon zorgt draagt voor de directe betaling van een factuur. Hoe dit precies werkt? Jullie sturen een (digitale) factuur naar een groot bedrijf, dat bedrijf keurt de factuur goed en op dat moment betaalt de tussenpersoon de factuur direct aan jou. Later betaalt het grote bedrijf de factuur dan weer aan de tussenpersoon. Op die manier hoeft het grote bedrijf niet direct te betalen, en beschik jij wel direct over je geld. Op betaalme.nu wordt dit min of meer gepresenteerd als een service aan het MKB, maar het blijft natuurlijk altijd zo dat de grote bedrijven gewoon niet alle betalingsverplichtingen nakomen.

Al met al zouden alle initiatieven ertoe moeten leiden dat er zo’n €2,5 miljard  aan openstaande facturen vrij komt voor het MKB. Met deze vrijgekomen middelen zou de liquiditeit van het MKB verbeteren. Bovendien zou een snellere betaling tot meer investeringen van het MKB moeten leiden.

Initiatieven om sneller het geld te ontvangen waar je recht op hebt zijn in principe altijd goed, maar laten we vooral afwachten of de grote jongens zich ditmaal wel aan hun afspraken houden.