Wat is Solvabiliteit?

De solvabiliteit is een kengetal in de boekhoudwereld. Dit kerngetal laat zien wat de verhouding is tussen het Eigen Vermogen en het Vreemd Vermogen. Daarnaast geeft het dus weer in hoeverre het bedrijf aan de betalingsverplichtingen kan voldoen

Berekening Solvabiliteit

Je kunt de solvabiliteit op een aantal manieren uitrekenen, die allemaal op hetzelfde neerkomen. Om het niet te ingewikkeld te maken staat hieronder een algemene formule van de solvabiliteit.

Solvabiliteit = Eigen Vermogen / Totaal Vermogen * 100%

Berekening Solvabiliteit

Berekening Solvabiliteit

In dit geval is het dus 500/847,50*100= 59%. Dit is een redelijk hoge solvabiliteit.

De bovenstaande getallen komen uit het online boekhoudprogramma InformerOnline. Hier kun je handmatig je solvabiliteit berekenen. Eerst moet je dan wel het Eigen Vermogen en het Totaal Vermogen of Totale Passiva uit de balans halen. Het programma maakt de balans automatisch zelf. Zodra er veranderingen in het Eigen Vermogen of Totaal Vermogen plaats vinden wordt dit ook automatisch weer aangepast.

Het hebben van een gezonde solvabiliteit is belangrijk omdat het hebben van teveel geleend geld (Vreemd Vermogen) niet wenselijk is.

Hoe gebruik je de Solvabiliteit?

In het algemeen geldt: hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter. Een hoge solvabiliteit betekent namelijk dat een relatief groot deel van het vermogen uit Eigen Vermogen bestaat en niet uit geleend geld. Bij een lage solvabiliteit is relatief meer Vreemd Vermogen aanwezig, dat in principe allemaal netjes moet worden terugbetaald en dus geen gevaar kan vormen voor het bedrijf.

Het verschilt per onderneming of branche hoe hoog je solvabiliteit kan zijn. Voor een kleiner bedrijf zoals een wasserette is een een solvabiliteit van maar 5 tot 10 procent gevaarlijk. Dit kan er namelijk voor zorgen dat het bedrijf geen leningen meer kan krijgen. Maar voor bijvoorbeeld banken vormt deze solvabiliteit geen problemen. Dat is omdat dit een veel groter bedrijf is.

Download de printversie

Deel dit artikel!